Önkormányzati hírek

A Simon Ferenc út felújítási munkálatainak első szakaszaként e fontos közlekedési útvonal az Ifjúság út - Május 1 út közötti szakaszát újítják fel, és új parkolók is épülnek. Az útfelújítás június 19-én kezdődött, és várhatóan egy-másfél hónapot vesz igénybe. Ebben az időszakban gyakoriak lesznek az útlezárások, a forgalomkorlátozások. A parkolást is máshol kell megoldaniuk az ott élőknek.

tovább»



Idén is meghirdette „Nyári diákmunka” munkaerő-piaci programját a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 2017. július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra, három hetes foglalkoztatással. A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb két hónap időtartamra, maximum napi 6 órában foglalkoztathatnak a szünidőben diákokat szakképzettséget nem igénylő munkakörben, bruttó 95.625/fő/hó munkabérrel.

tovább»



Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott támogatási keretösszegre, a civil szervezeteknek nyújtható támogatásról szóló önkormányzati rendelet alapján, ez évben is pályázatot hirdetett a képviselő-testület. A civil és egyéb nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásáról az április végi ülésükön döntöttek a képviselők.

tovább»



Megváltoztatta önkormányzati bizottságai személyi összetételét Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülésén. Bővült a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak száma, egy bizottsági tagtól pedig elköszönt a képviselő-testület. Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjainak sorában szintén változás történt.

tovább»



Pedagógusnap alkalmából 2017. június 2-án ünnepélyes megemlékezésen köszöntötték Martfű elöljárói városunk pedagógusait, óvodapedagógusait, tanítóit, tanárait, tiszteletüket díjak, elismerések átadásával is kifejezve e hivatás élenjáró martfűi képviselőinek.

tovább»



Kényelmes, korszerű székekre cserélik a Művelődési Központ színház- és mozi termének székeit, és a közel négyszáz négyzetméteres terem padlója is új borítást kap. A beruházásról a május 25-i ülésén döntött a képviselő-testület.

tovább»



A működési területéhez tartozó önkormányzatokhoz hasonlóan, Martfűn is beszámolt 2016. évi tevékenységéről a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. A beszámolót a 2017. május 25-i ülésén fogadta el a képviselő-testület. A szolnoki és a tiszaföldvári tűzoltóság is kiemelkedően végzi szakmai munkáját, az utóbbi tevékenységét azonban pénzügyi visszaélés árnyékolja be.

tovább»



Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében 22x42 méteres műfüves pálya épült Martfűn, a pálya körül LED világítással. A beruházás 200 főt befogadó mobil lelátóval és fedett kispadokkal is kiegészül.

tovább»



Meghatározott feltételek szerint ingyenesen biztosíthatják a déli meleg főétkezést a nevelési, oktatási szünetek idején az önkormányzatok az óvodás és iskolás gyermekek számára. A 2016/17. tanév nyári szünetére vonatkozóan a szünidei gyermekétkeztetés június 16-tól augusztus 15-ig tart. Az ebédet az általános iskola ebédlőjében, helyben fogyaszthatják el a gyerekek. Az étkeztetés előzetes kérelem kitöltésével igényelhető. Az önkormányzat részletes tájékoztatója itt olvasható:

tovább»



Az elmúlt évi útbővítést követően, most a Mandula úti járda felújítását is elvégzi az önkormányzat. A járda térkövezésével és kiszélesítésével elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a gyalogosok ne az útfelületen közlekedjenek.

tovább»



2020-ig 54 milliárd forint TOP-os pályázati forrás fordítható megyénkben terület- és településfejlesztésre. 20,8 milliárd forint elosztásáról már döntés született, köztük Martfű Város Önkormányzata a Zöld város kialakítása felhívásra benyújtott pályázatával. Az önkormányzat nyertes és még elbírálásra váró, további pályázatairól dr. Papp Antal polgármester adott tájékoztatást.

tovább»



20,8 milliárd forint értékű fejlesztési forrás felhasználása kezdődhet meg a megye településein – jelentette be Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke a dr. Bene Ildikó megyei fejlesztési biztossal közösen megtartott  sajtótájékoztatóján. A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja (TOP) keretében benyújtott projektek egy részéről 2017. május 4-én hozta meg a támogatói döntését az Irányító Hatóság.

tovább»



A bűncselekmények száma az országos átlag felét sem éri el, Martfű továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé – derül ki a város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült, éves rendőrségi beszámolóból. A képviselő-testület által 2017. április 27-én elfogadott beszámoló alapján a Martfűi Rendőrőrs hatékony munkavégzéséhez az önkormányzati támogatás és együttműködés is hozzájárul.

tovább»



Elfogadta a képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzata 2016 évi költségvetésének végrehajtásáról és az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót a 2017. április 27-i ülésén.

tovább»



A szemünk láttára alakul át a rendőrség és az autómosó közötti városközponti terület elhanyagolt betonplaccból hangulatos közösségi térré. Az önkormányzati Városfejlesztési Kft. munkatársai már a befejező munkálatokat végzik a területen.  

tovább»



Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»



A jelentkezés lehetősége még nyitva áll az érdeklődők előtt a Fiatalok vállalkozóvá válását segítő programban (Vállalkozz Magyarország!” Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00027).  A program a 18-30 éves álláskereső fiatalokat (elsősorban a 18-25 éves korosztályt) szólítja meg és vállalkozóvá válásukat támogatja képzéssel, mentorálással, 2-3 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz való hozzáférés elősegítésével az Észak-Alföld Régióban.

tovább»



Negyven, felelős munkával töltött év után nyugdíjba vonul Feketéné Demecs Éva, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ közétkeztetést biztosító konyhájának élelmezésvezetője. Ebből az alkalomból köszöntötték az önkormányzat és az intézmények vezetői 2017. április 3-án.

tovább»



Fiatal párok, szülők, nagyszülők babakocsival, karon ülő vagy nagyobbacska gyermekeikkel gyülekeztek a Tüzép út melletti „Gödörnél” 2017. április 1-jén szombaton, hogy tovább folytassák a martfűi gyermekeket jelképező facsemeték ültetésének szép hagyományát.

tovább»



Levegőszennyezettség, hó- és jégmentesítés, fiatalok lakhatási gondjai, fakivágás, társasházak energetikai felújítása, a Tisza-part belterületi szakaszának védelembe vétele, idősek otthonának kialakítása – ezek voltak a kiemelt témái a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott lakossági fórumának.

tovább»



Mélyítik és rendezik a Szent István tér eliszaposodott szökőkutas kis tavát a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai. A tó alján lévő agyagréteg mellett a parti részek agyagos szigetelésére is sor kerül, ezzel csökkentve az elfolyó víz mennyiségét.

tovább»



Közmeghallgatást tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 23-án, csütörtökön a Művelődési Központban. A közmeghallgatással egybekötött, kihelyezett ülésen elsőként Martfű Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a fejlesztési lehetőségekről adott tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester. Ezt követően az önkormányzati képviselők tettek eleget beszámolási kötelezettségüknek, összefoglalva elmúlt évi képviselői tevékenységük legfontosabb elemeit. Végezetül a fórum résztvevői tehették fel közérdekű kérdéseiket, javaslataikat.

tovább»



2017. április 1-jétől Martfű Város Önkormányzata is csatlakozik a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz, vállalva a feladatellátásból a településre háruló, lakosság arányos költségeket. A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés megkötéséről 2017. március 13-án döntött a kistérségi társulás társulási tanácsa.

tovább»



Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 23-án, csütörtökön 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Pódiumtermében.

tovább»



Lassan húsz éve szervez gyermekvédelmi tanácskozásokat a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, értékelve az előző évi jelzőrendszeri működést és az ehhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységet. Ezeken az alkalmakon a gyermekvédelem részesei közösen fogalmaznak meg olyan célokat, feladatokat, melyekkel jobbá tehetik a segítő hálót, az észlelő- jelzőrendszert településünkön.

tovább»