Pályázat útján hasznosítaná a műfüves futballpályát az önkormányzat

Pályázatot írt ki a nemrég megépült műfüves futballpálya bérleti jogviszony keretében történő, sportcélú üzemeltetésére Martfű Város Önkormányzata. A nyertes pályázónak a bérlet idejére vállalnia kell a műfüves futballpálya biztonságos, balesetmentes üzemeltetéséhez szükséges állagának megóvását, teljes karbantartását, felújítását.A kiírás szerint a műfüves futballpálya hasznosítására jogi személyek és közhasznú szervezetek pályázatait várja az önkormányzat. A futballpálya hasznosításánál szempont, hogy a helybeli pályázók a sport- és tömegsport élet szervezésére, feltételeinek biztosítására képesek legyenek.

A bérleti díj minimum bruttó 50 ezer forint/hó, mely nem tartalmazza a műfüves futballpálya üzemeltetésével, használatával kapcsolatos LED világítás elektromos áram költségét.

A pályázatok beérkezésének határideje 2017. augusztus 15. 1500 óra. Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozott időtartamra, 2032. március 29-ig köt bérleti szerződést.

A műfüves pálya hasznosítására kiírandó pályázati felhívásról a 2017. július 13-i ülésén döntött a képviselő-testület.

A pályázat nyertesének a hasznosítás során figyelemmel kell lennie a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény előírásaira, azaz a pályázó köteles az ajánlatában meghatározottak szerint a labdarúgó pályát térítésmentesen vagy kedvezményes áron biztosítani iskolai és diáksportesemények, (elsősorban labdarúgás) szabadidősport események, más közösségi célú, különösen kulturális, turisztikai események lebonyolítására.

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében 22x42 méteres műfüves pálya épült Martfűn, a pálya körül LED világítással. A beruházás 200 főt befogadó mobil lelátóval és fedett kispadokkal is kiegészül. A labdarúgó szövetség pályaépítési programjának célja az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítése, a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámának növelése, a szabadidő futball feltételeinek javítása.

A pályázat szakmai programjának megvalósítására, együttműködő partnert bevonva, az önkormányzat a Martfűi Labdarúgó Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást.A futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: 33,3 millió Ft volt. Az önkormányzat saját erőként 10 millió forintot, a beruházás 30 %-át fordította a beruházásra. A pálya műszaki átadására június 2-án került sor.

A beruházás az önkormányzat tulajdonába kerül, az MLSZ 15 évre szóló használati jogával. Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a műfüves futballpálya közös használatára és hasznosítására. A használati jogra vonatkozó megállapodásban a kötelező karbantartás és üzemeltetés valamint a pályahasználat feltételeit is rögzítik.

– A pályázati felhívás azokat a kitételeket tartalmazza, amelyekre az önkormányzatot szerződés kötelezi – erősítette meg a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal,  aki szerint munkaszervezés szempontjából kedvező lenne, ha a műfüves pályát is a sportpálya jelenlegi üzemeltetője, a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület kezelhetné. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a sportpálya karbantartását nagyobb odafigyeléssel kellene végeznie az egyesületnek.

Horváth Endréné túl magasnak tartja a műfüves pálya tervezett bérleti díját, ezért nem szavazta meg az előterjesztést. A polgármester szerint azonban a műfüves futballpálya óradíja ezzel a bérleti díjjal is alacsonyabban tartható, mint más településeken.

Herbály Jánosné

Pályázati felhívás műfüves futballpálya üzemeltetésére>>>

Pályázati adatlap>>>