Önkormányzati adóügyek

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségek szabályait a mindenkor hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air), az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) és esetleges egyéb jogszabályok (pl. illetéktörvény, stb.), valamint a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg.

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adókkal és egyéb közterhekkel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges információk, rendeletek, nyomtatványok, hatályos adómértékek, bankszámlaszámok az alábbiakban, adónemenként csoportosítva találhatók meg.

Az önkormányzat által kezelt adónemeket illetően minden egyes adónemnek külön-külön beszedési számlaszáma van. Kérjük, hogy az utalásokat minden esetben az adott adónemhez tartozó számlára szíveskedjenek teljesíteni, ellenkező esetben a számlalapja torz lesz, egyes számláin hátralék keletkezhet (esetleges túlfizetés mellett).

Martfű Város Önkormányzata adókkal kapcsolatos beszedési számlaszámai (pdf)

Visszautalási kérelem túlfizetés visszaigényléséhez (pdf)

Átvezetési kérelem túlfizetés adószámlák közötti átvezetéshez (pdf)

Adóigazolás kiállítása iránti kérelem:
ANYK - elektronikus nyomtatvány MF15AIGKER

2013-02-08 20:29
2013-02-08 20:47
2016-01-05 08:37
2013-02-08 21:41