Önkormányzati hírek

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet véleményezése tárgyában 2018. január 25-én, csütörtökön 16 órakor lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel várják az itt élőket a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermébe.

tovább»


2018-01-16 16:37

Minden időjárási helyzetre igyekezett felkészülni a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Önkormányzati Kft. Szükség szerint folyamatosan biztosítják a kerékpárutak, járdák, a nagyobb forgalmú mellékutak, a közintézmények, egészségügyi intézmények előtti közlekedési utak, a buszmegállók és a buszpályaudvar síkosság mentesítését a társaság Városüzemeltetési ágazatának munkatársai.

tovább»


2018-01-16 11:35

Január 31-ig helyezhetőek ki a fenyőfák a kommunális hulladékgyűjtők mellé. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a fenyőfákat a lakossági és közületi hulladékszállítás napján viszik el.

tovább»


2018-01-12 13:54

Új testnevelési és sportkoncepciót fogadott el a képviselő-testület az elmúlt év novemberében, megőrizve az előző eredményeit, figyelemmel az aktuális jogszabályi környezetre és a helyi viszonyokra.

tovább»


2018-01-10 16:21

A térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről döntött a képviselő-testület a város közbiztonsága érdekében. Hat helyszínen telepítenek újabb kamerákat, amelyek így összesen Martfű tizenhét kiemelt területének megfigyelését teszik lehetővé.

tovább»


2018-01-09 15:36

Önkormányzati elismerő oklevelek és a „Martfű Város Sport Díja” elismerés átadására is sor került a 2017. évi Sportdíj átadó gálán, december 11-én. Önkormányzati elismerő oklevelet és pénzjutalmat vehetett át Arlett Vanda, Balanescu Liliána és Hornyák Döme. A legmagasabb önkormányzati sport elismerést, Martfű város sport díját 2017. évben Iglódi Gergőnek ítélte a képviselő-testület. Rajtuk kívül még közel hatvan fiatal martfűi sportoló kiemelkedő sporteredményeit ismerték el a város sportünnepén.

tovább»


2018-01-04 17:03

Karácsony szent ünnepe alkalmából szeretettel kívánunk családi körben eltöltött, békés karácsonyt, sok örömöt, boldogságot minden olvasónknak, nézőnknek, a városi honlap és közösségi oldalaink látogatóinak. Köszönjük egész éves figyelmüket, együttműködésüket, Martfű közéletéről szóló híreink, fotógyűjteményeink és filmjeink iránt tanúsított érdeklődésüket. Várjuk Önöket jövőre is!

A Martfű Média, Martfű Város Kommunikációs és Médiacsoportja  munkatársai

tovább»


2017-12-24 04:24

A Tisza-hajlat úton élő Szabó Tamás és Szabó Tünde azzal a kéréssel keresték meg a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és családjuk között folyamatban lévő eljárásra megoldást javasoljanak. A Martfűn élő házaspár önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatáról a 2017. november 30-i ülésén döntött a testület.

tovább»


2017-12-20 09:53

Módosította a képviselő-testület az építményadóról szóló helyi rendeletét a 2017. november 30-i ülésén. A döntéssel a magánszemély adózók adóterhei érdemben nem változnak. A módosítás a külső ipari övezet adóalanyainak az építményadóhoz fűződő adóterheit növeli, húsz százalékkal.

tovább»


2017-12-19 12:20

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5435 Martfű, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

tovább»


2017-12-06 10:11

Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Főzőkonyhájára állást kínál teljes munkaidőben szakács munkakör betöltésére

tovább»


2017-12-05 16:23

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 30-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2017-11-29 11:47

A beruházások helyszínén tájékozódott a képviselő-testület a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban párhuzamosan zajló felújítási munkálatokról, a kivitelezés során felmerülő problémákról, az ezzel járó plusz munkákról és többletköltségekről, 2017. november 7-én.

tovább»


2017-11-13 16:33

A Martfűn folyó önkormányzati beruházások – a gyakran akadályozó, lassító nehézségek, a város születésekor használt korabeli tervrajzok, dokumentációk hiánya miatt – a kivitelező szakemberek szerint szinte egy régészeti feltáráshoz hasonlíthatóak. Hihetetlen ez, mondja a polgármester, hiszen nem is olyan régi ez a város, és ehhez képest mégis szembe kellett nézniük ezekkel a hiányosságokkal. A közel féléve zajló nagyberuházások azonban, a váratlan akadályok ellenére és az itt élők nagy örömére, óriási minőségi és esztétikai változást hoznak Martfűre, olyanokat, amelyekre dr. Papp Antal szerint az elmúlt húsz évben nem volt példa városunkban. 

tovább»


2017-11-09 15:03

Közel háromszáz facsemete elültetését tervezi az idei évben Martfű közterületein az önkormányzat. A külterületi kerékpárút növényolajgyár melletti szakaszán száz szil, juhar és kőrizs csemetét ültetnek el a napokban a Városfejlesztési Önkormányzati Kft. munkatársai.

tovább»


2017-11-07 16:31

Befejező, a Mártírok út és a Május 1 út közötti részéhez érkezett a Szolnoki úti járda- és kerékpárút-felújítás. A munkálatok a már elkészült, a körforgalom és a Mártírok út közötti szakasz folytatásaként, a gyalogos átkelőnél kezdődtek, nagy lendülettel, hogy minél hamarabb váljon ismét biztonságossá a Szolnoki úton való gyalogos és kerékpáros átkelés.

tovább»


2017-10-31 18:14

Október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, mely előtt tiszteletünket kifejezve iskolai és városi megemlékezéseken, a középiskola a történelmi jelentőségű eseményeket idéző műsorával, ünnepi gondolatokkal, fáklyás felvonulással és koszorúzással emlékeztünk Martfűn is. 

tovább»


2017-10-30 10:03

Októbertől a műfüves futballpálya üzemeltetését Martfű Város Önkormányzata végzi. A pálya karbantartási feladatait, az önkormányzattal korábban kötött közfeladat ellátási szerződés alapján, a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el.

tovább»


2017-10-26 10:19

Martfű Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az „Országos Tornaterem Felújítási Program” III. ütemében közzétett pályázati kiírására. A Városi Sportcsarnok belső felújítására vonatkozó pályázat beadására és saját erő biztosítására irányuló előterjesztést a szeptember 28-i ülésén fogadta el a képviselő-testület.

tovább»


2017-10-20 14:47

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelőmunkáját értékelte az önkormányzati képviselő-testület a 2017. szeptember 28-i ülésén, elismerését és köszönetét fejezve ki az intézményben dolgozók lelkiismeretes és odaadó tevékenységéért.

tovább»


2017-10-18 11:00

A rászorultak védelmét, létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége a társadalmi - gazdasági változások hatására Martfűn is felértékelődött az utóbbi években. Az itt élők szociális helyzetét, az ellátások körét évente értékeli az önkormányzat. A szociális munka elmúlt évi tapasztalatairól készült beszámolót, amely az idősek körében végzett felmérés folyamatára is kitér, a 2017. szeptember 28-i ülésén fogadta el a képviselő-testület.

tovább»


2017-10-18 10:46

A kivitelezőknek ideiglenesen valahol tárolniuk kell az építkezések, útfelújítások során felmart beton- és aszfalt törmeléket. A városban párhuzamosan zajló, uniós és hazai támogatású pályázatokból szinte egyszerre megvalósuló beruházások során keletkező, nagy mennyiségű építési törmelék elhelyezésére a Kövér-majorban található területét jelölte ki az önkormányzat.

tovább»


2017-10-17 10:28

Időnként vontatottan, de haladnak a város pályázati forrásból megvalósuló útépítései. A beruházások során a csatornahálózat tisztítása, használhatóvá tétele is kiemelt figyelmet kap. Sokszor nem várt akadályba ütköznek a kivitelezők, aknákba, beton-, vas- és eternitcsövekbe, csatornákba, kábelekbe, amelyek nem szerepelnek térképen, nincs róluk információ, hogy hova vezetnek és mire valók.

tovább»


2017-10-17 10:09

2017. szeptember 27-én sorkerült a harmadik paktumszervezeti ülésre, ahol a Szolnoki Járási Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Stratégiájának, Foglalkoztatási Akciótervének, az Irányító Csoport éves munkatervének, három projektterv (Munkáltatók érzékenyítése a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására, A térségben működő munkáltatók fejlesztése, Az üzleti szolgáltatások fejlesztése a foglalkoztatási szint növelése érdekében) valamint a paktum Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum működési szabályzatának elfogadására került sor.

tovább»


2017-10-09 13:43

LED-es közvilágítási rendszert építtetett ki az önkormányzat a Zsófia halom közútjain. A meglévő oszlopokra 22 lámpatestet szereltettek fel. Miután a kész beruházás hálózati bekötését is elvégezte a szolgáltató, a közúti közvilágítás már működik, a zártkerteket használók és az ott élők nem kis örömére.

tovább»


2017-10-06 14:42