Önkormányzati hírek

Közelednek az adóbevallási határidők, ezzel együtt ki-ki rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról, legkésőbb 2018. május 22-ig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a 2018 rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os civil kedvezményezettek adatait tartalmazó listája támpontot nyújthat, hogy a 2017. évi személyi jövedelemadónk 1%-át mely martfűi egyesületnek, alapítványnak ajánlhatjuk fel.

tovább»


2018-02-13 11:37

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi tervére vonatkozó javaslatot is áttekintette a képviselő-testület a február 1-jei ülésén. A kft. költségvetési elképzeléseit azzal a kiegészítéssel találta alkalmasnak a második fordulóban való tárgyalásra a testület, hogy addigra el kell készítenie a 2017. évi előzetes mérlegét és az előző évi pénzügyi terve terv- és tényadatai közötti jelentős eltérések részletes indoklását.

tovább»


2018-02-08 16:20

Február 1-jén első fordulóban áttekintette az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület, melyet az önkormányzati képviselők egyhangúlag alkalmasnak találtak arra, hogy második fordulóban is megtárgyaljanak és elfogadjanak.

tovább»


2018-02-07 13:56

A Martfű Város Önkormányzata által vezetett konzorcium 382,59 millió forintos támogatást kapott a „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című, TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú pályázata megvalósítására. A projekt keretein belül képzések, foglalkoztatást ösztönző és társadalmi együttműködést támogató programok valósulnak meg.

tovább»


2018-02-05 16:29

Martfű Településképi Arculati Kézikönyve és az ugyancsak elfogadás előtt álló helyi településképi rendelet véleményezése volt a témája annak a lakossági fórumnak, amit 2018. január 25-én a Polgármesteri Hivatalban tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

tovább»


2018-02-01 12:28

Jól vizsgáztak a műszaki átadáson és a kötelező, hétnapos próbaüzemen a Művelődési Központ új hőlégtechnikai berendezései. A színháztermet, a pódiumtermet és a földszinti aulát érintő, bruttó 46 milliós hűtés-fűtés rendszer fele-fele részben az adósságkonszolidációban nem részesült települések 2015 évi pályázati támogatásából és önkormányzati forrásból valósult meg, a Go-4-Go Kft. kivitelezésében.

tovább»


2018-01-30 16:28

Megújul a 4627 jelű út 19+451 - 20+431 km szelvény közötti szakasza – hirdeti ez a napokban a Rákóczi út végére kihelyezett tábla. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapján, a társaság 2018. évi tervezett útfelújítási projektjei között, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektlistán szereplő adatok alapján az Öcsöd - Martfű összekötő út városunk belterületén lévő 0.980 km szakasza kap új útburkolatot.

tovább»


2018-01-30 12:23

Sikeresen zárta az előző évet Martfű önkormányzata. Számos fejlesztés valósult meg, és az idei évben még több beruházás várható. Nehézségekkel, a sörgyártás megszűnésével és az ebből eredő adókieséssel valamint a beruházási költségek emelkedésével is számolnia kell a városvezetésnek. Dr. Papp Antal polgármester azonban bizakodó: Martfű lehetőségei még mindig sokoldalúak, és ezt ismét egyre többen fedezik fel. A város vezetőjével készült évindító interjúban az aktuális feladatokról, nehézségekről és lehetőségekről beszélgettünk.

tovább»


2018-01-30 10:54

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 1-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel, rendkívüli testületi ülést tart a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2018-01-25 13:43

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet véleményezése tárgyában 2018. január 25-én, csütörtökön 16 órakor lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel várják az itt élőket a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermébe.

tovább»


2018-01-16 16:37

Minden időjárási helyzetre igyekezett felkészülni a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Önkormányzati Kft. Szükség szerint folyamatosan biztosítják a kerékpárutak, járdák, a nagyobb forgalmú mellékutak, a közintézmények, egészségügyi intézmények előtti közlekedési utak, a buszmegállók és a buszpályaudvar síkosság mentesítését a társaság Városüzemeltetési ágazatának munkatársai.

tovább»


2018-01-16 11:35

Január 31-ig helyezhetőek ki a fenyőfák a kommunális hulladékgyűjtők mellé. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a fenyőfákat a lakossági és közületi hulladékszállítás napján viszik el.

tovább»


2018-01-12 13:54

Új testnevelési és sportkoncepciót fogadott el a képviselő-testület az elmúlt év novemberében, megőrizve az előző eredményeit, figyelemmel az aktuális jogszabályi környezetre és a helyi viszonyokra.

tovább»


2018-01-10 16:21

A térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről döntött a képviselő-testület a város közbiztonsága érdekében. Hat helyszínen telepítenek újabb kamerákat, amelyek így összesen Martfű tizenhét kiemelt területének megfigyelését teszik lehetővé.

tovább»


2018-01-09 15:36

Önkormányzati elismerő oklevelek és a „Martfű Város Sport Díja” elismerés átadására is sor került a 2017. évi Sportdíj átadó gálán, december 11-én. Önkormányzati elismerő oklevelet és pénzjutalmat vehetett át Arlett Vanda, Balanescu Liliána és Hornyák Döme. A legmagasabb önkormányzati sport elismerést, Martfű város sport díját 2017. évben Iglódi Gergőnek ítélte a képviselő-testület. Rajtuk kívül még közel hatvan fiatal martfűi sportoló kiemelkedő sporteredményeit ismerték el a város sportünnepén.

tovább»


2018-01-04 17:03

Karácsony szent ünnepe alkalmából szeretettel kívánunk családi körben eltöltött, békés karácsonyt, sok örömöt, boldogságot minden olvasónknak, nézőnknek, a városi honlap és közösségi oldalaink látogatóinak. Köszönjük egész éves figyelmüket, együttműködésüket, Martfű közéletéről szóló híreink, fotógyűjteményeink és filmjeink iránt tanúsított érdeklődésüket. Várjuk Önöket jövőre is!

A Martfű Média, Martfű Város Kommunikációs és Médiacsoportja  munkatársai

tovább»


2017-12-24 04:24

A Tisza-hajlat úton élő Szabó Tamás és Szabó Tünde azzal a kéréssel keresték meg a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és családjuk között folyamatban lévő eljárásra megoldást javasoljanak. A Martfűn élő házaspár önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatáról a 2017. november 30-i ülésén döntött a testület.

tovább»


2017-12-20 09:53

Módosította a képviselő-testület az építményadóról szóló helyi rendeletét a 2017. november 30-i ülésén. A döntéssel a magánszemély adózók adóterhei érdemben nem változnak. A módosítás a külső ipari övezet adóalanyainak az építményadóhoz fűződő adóterheit növeli, húsz százalékkal.

tovább»


2017-12-19 12:20

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5435 Martfű, Szent István tér 1.) pályázatot hirdet a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

tovább»


2017-12-06 10:11

Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Főzőkonyhájára állást kínál teljes munkaidőben szakács munkakör betöltésére

tovább»


2017-12-05 16:23

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 30-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2017-11-29 11:47

A beruházások helyszínén tájékozódott a képviselő-testület a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtárban párhuzamosan zajló felújítási munkálatokról, a kivitelezés során felmerülő problémákról, az ezzel járó plusz munkákról és többletköltségekről, 2017. november 7-én.

tovább»


2017-11-13 16:33

A Martfűn folyó önkormányzati beruházások – a gyakran akadályozó, lassító nehézségek, a város születésekor használt korabeli tervrajzok, dokumentációk hiánya miatt – a kivitelező szakemberek szerint szinte egy régészeti feltáráshoz hasonlíthatóak. Hihetetlen ez, mondja a polgármester, hiszen nem is olyan régi ez a város, és ehhez képest mégis szembe kellett nézniük ezekkel a hiányosságokkal. A közel féléve zajló nagyberuházások azonban, a váratlan akadályok ellenére és az itt élők nagy örömére, óriási minőségi és esztétikai változást hoznak Martfűre, olyanokat, amelyekre dr. Papp Antal szerint az elmúlt húsz évben nem volt példa városunkban. 

tovább»


2017-11-09 15:03

Közel háromszáz facsemete elültetését tervezi az idei évben Martfű közterületein az önkormányzat. A külterületi kerékpárút növényolajgyár melletti szakaszán száz szil, juhar és kőrizs csemetét ültetnek el a napokban a Városfejlesztési Önkormányzati Kft. munkatársai.

tovább»


2017-11-07 16:31

Befejező, a Mártírok út és a Május 1 út közötti részéhez érkezett a Szolnoki úti járda- és kerékpárút-felújítás. A munkálatok a már elkészült, a körforgalom és a Mártírok út közötti szakasz folytatásaként, a gyalogos átkelőnél kezdődtek, nagy lendülettel, hogy minél hamarabb váljon ismét biztonságossá a Szolnoki úton való gyalogos és kerékpáros átkelés.

tovább»


2017-10-31 18:14