Önkormányzati hírek

A szemünk láttára alakul át a rendőrség és az autómosó közötti városközponti terület elhanyagolt betonplaccból hangulatos közösségi térré. Az önkormányzati Városfejlesztési Kft. munkatársai már a befejező munkálatokat végzik a területen.  

tovább»


2017-04-27 18:25

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2017-04-24 14:01

A jelentkezés lehetősége még nyitva áll az érdeklődők előtt a Fiatalok vállalkozóvá válását segítő programban (Vállalkozz Magyarország!” Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00027).  A program a 18-30 éves álláskereső fiatalokat (elsősorban a 18-25 éves korosztályt) szólítja meg és vállalkozóvá válásukat támogatja képzéssel, mentorálással, 2-3 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz való hozzáférés elősegítésével az Észak-Alföld Régióban.

tovább»


2017-04-19 15:41

Negyven, felelős munkával töltött év után nyugdíjba vonul Feketéné Demecs Éva, a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ közétkeztetést biztosító konyhájának élelmezésvezetője. Ebből az alkalomból köszöntötték az önkormányzat és az intézmények vezetői 2017. április 3-án.

tovább»


2017-04-11 13:53

Fiatal párok, szülők, nagyszülők babakocsival, karon ülő vagy nagyobbacska gyermekeikkel gyülekeztek a Tüzép út melletti „Gödörnél” 2017. április 1-jén szombaton, hogy tovább folytassák a martfűi gyermekeket jelképező facsemeték ültetésének szép hagyományát.

tovább»


2017-04-06 15:53

Levegőszennyezettség, hó- és jégmentesítés, fiatalok lakhatási gondjai, fakivágás, társasházak energetikai felújítása, a Tisza-part belterületi szakaszának védelembe vétele, idősek otthonának kialakítása – ezek voltak a kiemelt témái a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott lakossági fórumának.

tovább»


2017-04-04 09:18

Mélyítik és rendezik a Szent István tér eliszaposodott szökőkutas kis tavát a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai. A tó alján lévő agyagréteg mellett a parti részek agyagos szigetelésére is sor kerül, ezzel csökkentve az elfolyó víz mennyiségét.

tovább»


2017-04-03 17:44

Közmeghallgatást tartott Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 23-án, csütörtökön a Művelődési Központban. A közmeghallgatással egybekötött, kihelyezett ülésen elsőként Martfű Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a fejlesztési lehetőségekről adott tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester. Ezt követően az önkormányzati képviselők tettek eleget beszámolási kötelezettségüknek, összefoglalva elmúlt évi képviselői tevékenységük legfontosabb elemeit. Végezetül a fórum résztvevői tehették fel közérdekű kérdéseiket, javaslataikat.

tovább»


2017-03-31 14:29

2017. április 1-jétől Martfű Város Önkormányzata is csatlakozik a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz, vállalva a feladatellátásból a településre háruló, lakosság arányos költségeket. A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés megkötéséről 2017. március 13-án döntött a kistérségi társulás társulási tanácsa.

tovább»


2017-03-27 17:19

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 23-án, csütörtökön 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Pódiumtermében.

tovább»


2017-03-23 09:36

Lassan húsz éve szervez gyermekvédelmi tanácskozásokat a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ, értékelve az előző évi jelzőrendszeri működést és az ehhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységet. Ezeken az alkalmakon a gyermekvédelem részesei közösen fogalmaznak meg olyan célokat, feladatokat, melyekkel jobbá tehetik a segítő hálót, az észlelő- jelzőrendszert településünkön.

tovább»


2017-03-13 15:48

A helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására pályázatot írt ki Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A pályázat kiírásáról a február 23-i ülésén döntött a testület. A pályázatok benyújtásának határideje 2017. március 31. péntek, 16 óra.

tovább»


2017-03-08 16:29

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 23-án, csütörtökön 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár Pódiumtermében. 

tovább»


2017-03-07 14:59

Egyhangúlag támogatta Martfű Város Önkormányzata, ezzel együtt a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervét a képviselő-testület a 2016. február 22-i ülésén. A költségvetési rendeletre vonatkozó előterjesztés alapján az iparűzési adóbeszámítással csökkentett állami feladatfinanszírozás miatt más forrásokból, ingatlan bérbeadásából és építményadóból vár újabb bevételeket az önkormányzat.

tovább»


2017-03-02 15:36

Ülést tartott 2017. február 28-án a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Foglalkoztatási Paktum. A Fórum tagjai elfogadták a projekt megalapozó dokumentumait, a Megvalósíthatósági Tanulmányt és a megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiáját – tájékoztatott a JNSZ Megyei Önkormányzat Paktumirodája.

tovább»


2017-03-01 13:37

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 23-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, soros testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2017-02-16 16:01

Ki kicsoda Martfűn könyvben fiatal városunk életében meghatározó szerepet játszó személyek (tanácsi-önkormányzati-, vállalati- és intézményvezetők, sikeres vállalkozók, szolgáltató szervezetek vezetői, kiváló dolgozók, sportolók, művészek, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, továbbá…….…..)  nevét, életpályájának - tevékenységének rövid ismertetését tervezzük közreadni, az érintettek (már elhunyt esetében családjuk, közeli ismerősük) közreműködésével, a hitelesség szempontját előtérbe helyezve. Az érintetteket kérdőívvel keressük fel.

tovább»


2017-02-14 14:19

„A Megyei Foglalkoztatási Paktum a gazdaság élénkítését, a megye térségeinek fejlettségbeli széttagoltságának csökkentését, a szakképzés hatékonyságának növelését és a lakosság képzettségi szintjének emelését tűzte ki célul” – hangzott el a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Stratégiáját bemutató előadáson, 2017. február 7-én.

tovább»


2017-02-13 14:44

Önkormányzati kamatmentes hitel segítségével újult meg az elmúlt évben a Gesztenye sor 12. szám alatti Gesztenye virág társasház teljes homlokzata. A beruházás negyven százalékát önkormányzati hitel fedezte, amit havonta, a lakóközösség számlájáról fizetnek vissza, négy éven keresztül. A felújítás, amellett, hogy növeli az ingatlanok értékét, javítja az ott élők komfortérzetét, a 10 cm-es homlokzatszigetelésnek köszönhetően, a fűtési költségeket is jelentősen csökkentette. 

tovább»


2017-02-07 15:53

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. A közszolgáltatási szerződés tartalmának véglegesítéséről, hosszas egyeztetési folyamatot lezárva, a 2017. január 26.-i ülésén döntött a képviselő-testület. A megállapodás részeként a zöldhulladék gyűjtésére új edényeket vezet be a szolgáltató. A műanyag, fém és papír gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőből pedig, indokolt esetben, második is kérhető.

tovább»


2017-01-31 16:49

Üzemanyag utalványokkal is segíti a Martfűi Rendőrőrs tevékenységét az önkormányzat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Martfű Város Önkormányzata közötti megállapodás alapján 144 ezer forint értékű utalványt vehetett át Tokaji Gábor c. r. alezredes, a martfűi őrs parancsnoka dr. Papp Antal polgármestertől a Városházán, 2016. július 8-án. 

tovább»


2016-07-12 15:20

A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2016. november 23-án, Martfű Város Önkormányzata felperes Karsainé Kapusi Katalin I. rendű és Karsai Gergely Tibor II. rendű alperesek elleni kártérítés iránti perében hozott ítéletében arra kötelezte az I. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperes részére 139,9 millió forintot és ezen összegnek 2005. január 1-től a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát.

tovább»


2017-01-24 14:42

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-án, csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja legközelebbi, rendkívüli testületi ülését a Martfűi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozótermében.

tovább»


2017-01-19 13:01

A pályázatok keretében megvalósuló járda-, kerékpárút- és útfelújításokhoz kapcsolódva vagy azok szükséges kiegészítéseként a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Önkormányzati Kft. is számos beruházást végzett és végez közterületeinken. A társaság változó és bővülő tevékenysége mára jelentősen túlmutat a városüzemeltetési és ingatlangazdálkodási feladatokon. A kft-t az új helyzetek és feladatok új utak és lehetőségek keresésére késztetik.

tovább»


2017-01-12 17:00

2016-ot lezárva változásokban, kihívásokban és fejlesztésekben is bővelkedő esztendőt tudhat maga mögött városunk. A polgármester szerint a sok pályázatnak, beruházásnak köszönhetően felsorolni is nehéz mennyi munka volt tavaly, és mennyi vár még az idei évben is az önkormányzatra. Évindító beszélgetésünkben dr. Papp Antal a tavalyi eredményeket összegezve már az újesztendő előrelátható jó híreiről is beszélt, hangsúlyozva: pénzügyileg városunk stabilan működik. 

tovább»


2017-01-11 10:10