A zöldfelület megújítása is része a „Zöld város” pályázatnak

A Művelődési Központ körülötti parkban sétányok kialakításáról, a streetball pálya felújításáról és az intézmény mögötti szervizút újjáépítéséről, bővítéséről döntött a képviselő-testület a 2018. június 28-i ülésén.A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítása és a környezetében lévő zöld felület rekonstrukciója (TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002) projektre elnyert 105.5 millió forint vissza nem térítendő támogatás meghatározó részét az intézmény épületenergetikai megújítására fordítja az önkormányzat. Az épületenergetikai felújításához kapcsolódóan, a „Zöld Város” pályázat keretében, az intézmény környezetében lévő zöld felület egy részének felújítását, rendezését is vállalta az önkormányzat.

A beruházás során, az épület körüli közpark déli és nyugati részén, az eredeti nyomvonalat követve új sétány épül. A hátsó bejáratokhoz vezető szerviz utat is újjáépítik, bővítik és kiegészítik négy, közforgalom elől elzárt parkolóval. A sétányok és a szervizút színes térkő burkolatot kap. Az intézmény déli oldalán lévő kosárlabda pálya teljes felújítására is sor kerül, az alapoktól az aszfaltrétegig.

A „Zöld Város” projektre elnyert pályázati támogatás összege a kulturális intézmény épületének közvetlen energetikai felújítási költségeit sem fedezte. A sétányok, a szervizút és az új streetball pálya kivitelezését önerőből valósítja meg az önkormányzat.

A sétányok felújítására két megvalósítási lehetőséget vázolt a képviselő-testület számára készült előterjesztés. Az első alapján az eredeti gyöngykaviccsal borított utat állították volna helyre, új szegélyekkel, a régi megjelenéssel, minimális alépítményi előkészítéssel. Másik lehetőségként szintén gyöngykavics burkolattal számolt az előterjesztés, de műgyanta hozzákeverésével, ami szilárd burkolatot ad. Ez a megoldás a térkő burkolatú járdákkal megegyező alépítményt igényel.

Az első változat mellett az árban lévő jelentős különbség, az egyszerűbb kivitelezés valamint az eredeti állapot helyreállításából származó eszmei érték, a második mellett a karbantartás egyszerűsége, a várható tartósság és a közlekedési komfort szólt. Előterjesztésében dr. Papp Antal polgármester is ez utóbbi megoldásra tett javaslatot.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság a sétány esetében a műgyantás gyöngykavics helyett inkább a tartósabb és kevésbé sérülékeny térkő burkolat mellett foglalt állást. A bizottság javaslatát figyelembe véve végül a képviselő-testület is ez utóbbi megoldás mellett döntött.

A testület által elfogadott határozat alapján a kulturális intézmény körüli közparkban található sétányok felújítására térkő burkolattal kerül sor. A felújítás tervezett költsége (szegélyépítéssel, alépítménnyel és térkő burkolattal) 14.650 ezer forint + áfa. A park területén található streetball pálya újjáépítése, aszfaltozása, az intézmény mögött lévő szervizút térköves felújítása és a hozzá kapcsolódó négy, közforgalom elől elzárt parkoló megépítése várhatóan 10 millió forint + áfa összegbe kerül.

A munkálatok elvégzéséhez az önkormányzat a 2018. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére 24.650 ezer forint + áfa összegű előirányzatot biztosít.

A park felújítására vonatkozó tervdokumentáció készítői, a cserjefoltok, sövények és a fák egyes egyedeinek ifjítása, kivágása vagy cseréje mellett, a terület felfrissítése és kellemes hangulatának megteremtése érdekében a meglévő burkolatok és az utcabútorok cseréjére is javaslatot tettek. Ennek megfelelően, a sétányok mentén padok elhelyezését is tervezi az önkormányzat, új padok vásárlásával és a meglévőek felújításával.

A Művelődési Központ energetikai felújítása mellett az épület környezetében lévő zöld felület megújítása, a parkos terület rendbetétele is része, kötelező eleme a Zöld város kialakítása program keretében megvalósuló pályázatnak.

Dr. Papp Antal polgármester bízik abban, hogy a már megkezdett munkálatok jól haladnak, mert a sétányok és a kosárpálya kialakítását augusztus végére, a pályázat szerinti határidőre be kell fejezni.

Herbály Jánosné

2018-07-17 17:02