Értéknövelő beruházások az önkormányzati kft kivitelezésében

Jóváhagyta a képviselő-testület a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2018. május 30-i ülésén.Az önkormányzati kft. ingatlan ágazata az elmúlt évben saját bevételeivel fedezte a működését, ami elsősorban a nem lakáscélú ingatlanok és a vendégszobák kihasználtságának köszönhető. A beszámoló szerint azonban a lakáscélú ingatlanok a jelenlegi bérleti díjakkal éppen hogy csak önfenntartók, annak ellenére, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a kintlévőségek kezelésére, a hátralékok növekedésének megakadályozására. Az írott anyagból az is kiderül, hogy a határozatlan idejű szerződések határozott idejűre módosításával hatékonyabbá vált a nem fizető bérlők eltávolítása.

2017-ben az ingatlan ágazat, a városüzemeltetési ágazat szakemberei segítségével, a kisebb felújítások - karbantartások mellett, számos önkormányzati ingatlanon hajtott végre jelentős beruházást, tetőszigetelést, nyílászárócserét, festést.

A kft. városüzemeltetési ágazata, az általános városüzemeltetési feladatok ellátásán túl, a járda- és buszmegálló térkövezésben, az önkormányzati intézmények felújítási és karbantartási munkálataiban valamint az önkormányzati rendezvények lebonyolításában is komoly szerepet vállalt az elmúlt évben, jelentős termelő és értéknövelő tevékenységet végezve.

Az év közben beszerzett munkagépekkel a kivitelezési munkák felgyorsultak, tervezhetőbbé váltak, és kimutathatóan magas megtakarítást eredményeztek a városnak.

A kft. tevékenységére és gazdálkodására vonatkozóan a közelmúltban Állami Számvevőszéki vizsgálat zajlott. – A vizsgálatról készült jelentéstervezet nem tartalmaz olyan felvetést, amely intézkedésre sarkallná az önkormányzatot, amely jelentős problémát okozhat – tájékoztatott a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal. Ettől függetlenül még is indokolt volt a kft. működésének felülvizsgálata, melyet a képviselő-testület meg is tett.

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft 2017. évi pénzügyi tervének teljesítésére vonatkozó beszámolót a kft. felügyelőbizottsága, a pénzügyi bizottság, majd a képviselő-testület is egyhangúlag elfogadta.

* * *

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi tervének elfogadására is a május 30-i képviselő-testületi ülésen került sor.

A kft. ingatlan ágazata 2018-ban is folytatja a vagyonkezelésbe átvett, bérlők által leadott ingatlanok értéknövelő felújítását, karbantartását, a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve.

A kintlévőségek kezelésére és egyéb kötelezettségei teljesítésére a társaság az idei évben is fenntartja hulladékgazdálkodási ágazatát. A kft. 2016 áprilisától, kormányrendelet alapján már nem számlázhatta ki az elvégzett hulladékszállítási szolgáltatási tevékenységét, miközben a közszolgáltatást július végéig az önkormányzati cég látta el. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a szolgáltatás fenntartásának időszakára vonatkozóan még fennálló fizetési kötelezettségének ez idáig sem tett eleget, 14,7 millió forinttal tartozik a kft-nek. Még nem tisztázott, hogy ezt a követelést milyen úton tudja érvényesíteni a kft.

A városüzemeltetési ágazat kiadásainak nagy részét a személyi jellegű ráfordítások teszik ki. A bérköltségek tervezésénél, a kötelező minimálbéremeléssel a hosszabb ideje a városüzemeltetésben dolgozók és a nemrégen érkezők, a fiatalok és a nyugdíj előtt állók közötti bérkülönbségek lecsökkentek, arányosan nem tudták megemelni a béreket, amiből bérfeszültségek keletkeztek.

Az önkormányzati kft. 2018. évi pénzügyi tervére vonatkozó javaslatot a társaság felügyelőbizottsága elfogadásra ajánlotta, a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület is egyhangúlag támogatta.

* * *

Az önkormányzati kft. 2017. évi támogatásának elszámolásáról is ezen a testületi ülésen született döntés.

A Településellátó Csoportot és a csoport által ellátott közfeladatokat 2016 januárjától integrálta a Városfejlesztési Nonprofit Kft-be az önkormányzat. A kft. 2017-ben, az önkormányzattal kötött támogatási szerződésben szereplő feladatokra 65,7 millió forintot használt fel. Az eddigi önkormányzati támogatás és a valós felhasználás közötti különbségként, további 1 millió forint kifizetéséről határozott a képviselő-testület.

* * *

A május végi testületi ülésen az önkormányzat és a kft. közötti, 2018 évi közfeladat ellátási támogatási szerződés jóváhagyásáról is döntöttek a képviselők. A szerződésben foglalt közfeladatok – köztisztasági tevékenység, parkfenntartás, kertészeti tevékenység, temetőfenntartás; önkormányzati intézmények karbantartása, felújítása, játszóterek, sportlétesítmények, helyi piac üzemeltetése; önkormányzati utak, járdák, közterek, zöldfelületek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása, csapadékvíz-elvezetés – kompenzációjaként 2018. I. félévére 36,4 millió forintot biztosít az önkormányzat a kft. részére.

Herbály Jánosné

2018-06-06 16:45