Pályázati felhívás köztemető üzemeltetésre

Martfű Város Önkormányzata pályázatot ír ki a tulajdonában lévő temetők 2018. november 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamú üzemeltetésére és fenntartására irányuló kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése céljából.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25. péntek 10,00 óra

A pályázatokat a Martfűi Polgármesteri Hivatal (5435 Martfű, Szent István tér 1.) titkárságán zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton. A borítékon kizárólag az ajánlattevő megnevezése és köztemető üzemeltetése szövegrész állhat.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázatokat Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága értékeli. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz csatolandó mellékletekről, a temető üzemeltetése során kötelezően ellátandó feladatokról és egyéb kikötésekről, a pályázatnál előnyt jelentő elvárásokról, beszámolási kötelezettségekről és pénzügyi feltételekről további információ a részletes pályázati felhívásban található.

Herbály Jánosné

Martfű Város Önkormányzatának pályázati felhívása köztemető üzemeltetésre>>> 

2018-05-10 17:01