Költségvetés, közérdekű kérdések és képviselői munka

Az önkormányzat gazdálkodásáról és a fejlesztési lehetőségekről adott tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester azon a közmeghallgatáson, amit Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 8-án a Polgármesteri Hivatalban tartott. A fórum résztvevői közérdekű kérdéseiket, javaslataikat is elmondhatták a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen, majd az önkormányzati képviselők számoltak be az elmúlt évi közéleti tevékenységükről.Városunk polgármestere elsősorban az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervéről beszélt, kiemelve, hogy az idei évre tervezett beruházások összege közel 100 millió forinttal emelkedett. Ennek ellentételezésére jelentős céltartalékot különített el a képviselő-testület. Dr. Papp Antal reméli, hogy a cél- és az általános tartalék keret nagy részét más beruházásokra, más fontos dolgokra használhatja fel az önkormányzat, vagy tartalékot képezhet a következő évekre.

A folyamatban lévő önkormányzati pályázatok tovább emelhetik a költségvetés sarokszámát – utalt többek között az elmúlt években benyújtott, 1,2 milliárd forint értékű TOP-os pályázatokra a polgármester.

Az önkormányzat személyi kiadásai kis mértékben növekedtek, elsősorban a minimálbér emelkedésével összefüggésben. A működési kiadások csökkennek, amiért, különösen az energiaköltségek terén, sokat tesz az önkormányzat.

A folyamatban lévő beruházásokról, az AC raktár és a Művelődési Központ felújításáról is hallhattunk. Az idei évben indul a bölcsőde és az óvoda átalakítása, ahol azonban a tervezett beruházás irányszámai jóval magasabbak a pályázaton elnyert összegnél.

A Béke út rendbetételét valamint az orvosi rendelő és a gyógyszertár környékén parkolók kialakítását is tervezi az önkormányzat, a költségvetési pénzmaradvány függvényében.

A fórumon elhangzó hozzászólások visszatérő témája az idősek otthona volt, kérve, hogy valami történjen ebben az ügyben. Az idősek száma növekszik, és nem szívesen mennének el városunkból.

– Értesítés még nem érkezett, de várhatóan nem nyer az a pályázat, amellyel a Mártírok úti volt iskolaépületet alakítaná át az önkormányzat 70-80 fős idősek otthonává. Előbb-utóbb a városban szükség lesz egy ilyen létesítményre. Most azonban a folyamatban lévő beruházásokat kell befejezni. Ezeket a beruházásokat azért végezzük, hogy költségeket takarítsunk meg – reagált az elhangzottakra dr. Papp Antal. – Mindent megteszünk, de az idősek otthona építéséhez komoly összegre volna szükség – emelte ki a polgármester. – Források, pályázatok nincsenek erre a célra, és engedélyt sem lehet kérni idősek otthona létesítésére. Elsősorban a beruházás költsége hiányzik. A bentlakásos otthonok borzasztóan alulfinanszírozottak, a fenntartásuk mindig nehéz, de ezt vállalná az önkormányzat.

– Martfűn van egy jól működő rendszer, létezik házi betegellátás, házi gondozás. A háziorvost kell megkeresni, hogy valaki bekerülhessen ebbe a rendszerbe – tájékoztatott dr. Despotov Svetozar. – Akinek több pénze van, magángondozót vehet igénybe, és lehetőség van intézményi elhelyezésre is. Az ápolási osztályon is fizetni kell bizonyos térítési díjat, az ellátás a lehetőségekhez képest tisztességes. Ezekben az intézményekben azonban időkorlát van, ami három hónap szokott lenni. Választható otthonban történő elhelyezés is, de kevés olyan hely van, ami hozzáférhető és nem túl drága.

A kérdésekre adott válaszokból azt is megtudtuk, hogy a lakásszövetkezet épületeit körülvevő úszószigeteken térfigyelő kamerát csak a lakásszövetkezet telepíthet. Kérésre, a szelektív gyűjtő konténerek áthelyezésének lehetőségét is megvizsgálja az önkormányzat.

A Martfű tábla és a volt iskolaépület közötti MÁV terület rendben tartása továbbra is nehézkes. Leegyszerűsítve: az önkormányzatnak bérleti díjat kellene fizetnie, hogy ezt a területet rendben tarthassa.

A 442-es út vasúti sínek melletti szakaszának végleges javítása idén nyárra várható.

Az önkormányzati képviselők tájékoztatóját Gonda Istvánné kezdte.

Városunk alpolgármesterének is szívfájdalma, hogy az idősek otthona témában évek óta nem sikerült előre lépni. Kormányzati szándék szükséges, hogy épülhessenek olyan, akár önkormányzati, akár térségi fenntartású idősek otthonai, amelyekben a szegényebb keresetű családok is megtalálnák a számításukat. A messzebb lakó gyermekek sok esetben szívesen hozzájárulnának, hogy a településről el nem mozduló idős szüleik megfelelő gondoskodásban részesüljenek.

– Az idősek otthona kialakítása akkora volumenű beruházás lenne, amit egyedül az önkormányzat nem bír el. Egyszerűen nincs ennyi pénzünk, hogy önállóan megépítsük – erősítette meg az önkormányzati képviselő.

Alpolgármesterként feladatai közé tartozik a pályázatok nyomon követése, segítése is. Ezek közül kiemelten szólt a Művelődési Központ energetikai felújításáról, a pályázat fontos részeként az intézmény körüli zöldövezet tervszerű megújításáról az utókor számára.

A gyermekek száma lassú emelkedést mutat Martfűn. Pályázati forrás bevonásával a bölcsődei férőhelyek bővítésére törekszik az önkormányzat, ezzel is segítve a fiatal családokat a munkavállalásban, a jobb megélhetésben. Elsőként az új bölcsőde kialakítására kerül sor a Május 1 úti óvoda épületben, ezt követi a Munkácsy úti óvoda bővítése, felújítása. – Ezek a munkák azonban sokkal többe kerülnek, mint amennyit a pályázatban kaptunk, és a különbséget az önkormányzat jelen pillanatban csak a saját bevételeiből tudja hozzátenni. A munkálatok ütemezése még folyik, a pályázat lezárása 2019 őszén várható.

Az önkormányzat a humán szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázatáról is hallhattunk. Ebben a pályázatban öt település vesz részt: Kőtelek, Szászberek, Szajol, Zagyvarékas és Martfű, mint gesztor település.

Az alpolgármester feladata a városi rendezvények támogatása, szervezése és a városmarketing segítése is. Fontos, hogy Martfű miként jelenik meg az internetes oldalakon, az írott sajtóban vagy más képi formában – emelte ki Gonda Istvánné.

  A beszámoló kitért a civil szervezetekkel való kapcsolatok ápolására, elismeréssel szólva a civil közösségek városunk életét gazdagító tevékenységéről.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság szinte minden kérdéssel foglalkozik, ami a képviselő-testület elé kerül. Dr. Urbán-Szabó Béla bizottságvezető szerint a bizottság jó összetételű. Minden nagyobb, fontos szakterületnek van egy-egy képviselője, aki a civil foglalkozását tekintve is szorosan kapcsolódik a bizottság munkájához.

A bizottság ellenőrzi, hogy az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és sportegyesületek esetében az önkormányzati támogatás felhasználása a jogszabályi és a belső ügyrendi szabályoknak megfelelően történt-e. A martfűi önkormányzat jelentősen támogatja a sportegyesületeket és a civil szervezeteket. Ma már elmondható, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásában alig vannak problémák, beletanultak ezek a szervezetek a gazdálkodásba, működésük dokumentálásába.

Kiemelten foglalkoznak az önkormányzati beruházásokkal. A pénzügyi bizottság vezetője szerint az önkormányzatok működésének nagy problémája, hogy a pályázatok kiírásától a beruházás elkezdéséig egy-másfél év is eltelik, a költségek 15-20%-kal emelkednek, amit az önkormányzatoknak kell finanszíroznia. Emiatt több önkormányzat kénytelen lemondani az elnyert pályázat megvalósításáról.

A bizottság működésébe tartozik az ügyrendi kérdéskör is. Az önkormányzatnál ezen a téren hosszú évekre visszamenőleg szinte alig volt észrevétel, szabályosan és szakszerűen működik az önkormányzat, ami elsősorban a Polgármesteri Hivatal munkatársainak köszönhető.

Tarjányiné Tasnádi Edit, az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság tagjaként a 2017-es év legkiemelkedőbb önkormányzati feladatának az időskori térkép elkészítését tartja. A képviselő-testület 2016 nyarán kérte föl a szakbizottságot, hogy kezdje el a felmérést. Széleskörű civil összefogással, Gondáné Erika és munkatársai szakmai irányításával, önkormányzati dolgozók segítségével és a bizottság tagjainak munkájával készült el az időstérkép. Fontos, hogy napjainkban erre sor kerüljön, amit az is bizonyít, hogy Magyarország, ahol nagyon rövid időn belül a lakosság egyharmad része lesz időskorú, és Európa is öregszik. A lakosság 25%-a már 65 év feletti.

Közel ezer martfűi lakos véleményének összegzésével készült el ez a tartalmilag értékes dokumentum, amiből a bizottság dolgozni tud. Most kezdődik igazán azoknak a rövid-, közép- és hosszú távú terveknek a megfogalmazása, amelyekre ez a hatalmas munka lehetőséget ad számukra. Az időstérkép elkészítése során sok szomorú és nehéz sorssal találkoztak, de fel tudták hívni a figyelmet számos, akár azonnal igénybe vehető segítő lehetőségre.

– Mi mindannyian azon dolgozunk, hogy itt a településen valóban méltó feltételeket tudjunk minél előbb biztosítani az idős embereknek – hangsúlyozta a fórumon Tarjányiné Tasnádi Edit.

Vass Éva a pénzügyi bizottságban végzett munkája során a legfontosabb feladatának a Városfejlesztési Nonprofit Kft. működésének pénzügyi vizsgálatát és eredményesebb gazdálkodásának elősegítését tartja. A felügyelő bizottság tagjaként felelősséget érez a kft. vagyongazdálkodásáért. – Mint ismeretes, a kft alapításkor nem volt kellő szakmai megalapozottsággal felmérve, mibe fog kerülni a városnak a saját vállalkozásban végzett hulladékgazdálkodás, és a mellette működő ingatlan ágazat eredménytelensége, amelyek együtt súlyos, 80-90 millió forintos anyagi veszteséget okoztak a városnak az évek folyamán. A 2016-ban megváltozott szervezeti formában, a hulladékgazdálkodási ágazat megszűnésével és a városüzemeltetési ágazat beintegrálásával, új ingatlanok bérleti konstrukcióba való átadásával minőségi eredményeket reméltünk. Két év telt el a szervezeti átalakítás óta, és sajnos komolyabb eredményeket nem értek el.

Jelenleg az elmúlt gazdasági év értékelése, vizsgálata folyik. Meg kell akadályozni, hogy tovább folytatódjon a kft. vagyonállományának elvesztegetése, ezért kezdeményeztem az elmúlt két év gazdálkodásának teljes átvizsgálását, független szakértő bevonásával, elsősorban a hatékony költséggazdálkodás, valamint az óriási kintlévőségek, adósságállomány behajtására, csökkentésére tett intézkedésekre vonatkozóan – hangsúlyozta a közmeghallgatáson Vass Éva. A megállapítások függvényében hoz döntést a későbbiekben a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület, hogy ebben a formában tovább üzemelteti-e a céget, avagy visszahelyezi a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe, átszervezve mindkét ágazatot.

A vizsgálatok tekintetében a civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások ellenőrzésében is komoly szerepet vállal az önkormányzati képviselő, maga is számot adva arról, hogy ezen a területen az elmúlt évben már nem volt probléma az elszámolásokkal.

A közösség érdekében kifejtett tevékenységének szintén fontos területe a nehéz anyagi helyzetben lévő, rászoruló emberek segítése. A Máltai Szeretetszolgálat csoportját vezetve gyűjt különféle adományokat és oszt ki a támogatást kérőknek, tanácsokkal, ügyintézéssel is segítve őket.

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményez bizonyos képviselő-testületi anyagokat, és egyes segélyek, ösztöndíjak odaítélésében is hallatja a szavát – tájékoztatott a bizottság vezetője, dr. Despotov Svetozar. A szakbizottság elmúlt évi legfontosabb tevékenységének képviselő úr is az időstérkép elkészítését tartja.

– Martfű történetében ilyen összefogás talán még nem is volt, és ez a hatalmas anyag Gondáné Erika személyében szakértő ember kezébe került, aki utána hónapokig dolgozott rajta. Ez egy olyan alapmű, amit a későbbiekben figyelembe kell majd venni a szociális döntéseknél – fogalmazott a képviselő.

Dr. Despotov Svetozar hivatásánál fogva szoros kapcsolatban áll az egészségüggyel, közvetlenül tapasztalja az időskori problémákat. A legtöbb idős embert a család, a gyerekek gondozzák. Martfűn jól működik a társadalmi szolidaritás is, a szomszédok odafigyelnek, bevásárolnak, segítenek. Tágabb értelemben vett társadalmi szolidaritás nélkül az itt oly sokszor felvetett problémák nem megoldhatóak.

Szekeres Mónika Gizella, gyermeke születését követően, 2017 első hónapjaiban szüneteltette képviselői tevékenységét. Májustól ismét bekapcsolódott a képviselő-testületi munkába, hatékonyan segítve a hozzá fordulókat. Lakossági kérésre fellépett az óvárosi részen tapasztalt vízminőség romlás ellen és egy, a MÁV-val kapcsolatos környezetszennyezés megszüntetése érdekében. Évek óta figyelemmel kíséri a közúti táblák pótlását és cseréjét. Segíti a civil szervezetek munkáját, és kivette a részét a sörgyártás megszüntetését kifogásoló aláírásgyűjtés szervezéséből is.

Rágyanszky István az egyetlen önkormányzati képviselő, aki két bizottságnak, az oktatási mellett a pénzügyi bizottságnak is tagja.

– Az oktatás kötelező állami alapfeladattá válása ellenére továbbra is magáénak érzi az általános- és a középiskolát is az önkormányzat – fogalmazott a fórumon az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága vezetője. Az önkormányzat lehetőségeinek köre ezen a téren kimerül abban, hogy figyelemmel kísérik az iskolában folyó tevékenységet, támogatásukról biztosítják az intézményeket, és igyekeznek jó kapcsolatban lenni fenntartóikkal, a Szolnoki Tankerületi Központtal és a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrummal. Az önkormányzat egyetlen közoktatási intézménye a Játékvár Óvoda és Bölcsőde.

A bizottság tagjai jelentős szerepet vállalnak a város kulturális életének irányításában, együttműködve a Művelődési Központ és Könyvtárral.

Rágyanszky István kiemelten fontosnak tartja a hagyományok tiszteletét, a hagyományteremtést, kötődésünk erősítését, hét évtizedes fiatal városunk történelmének megismerését, mindenki által megismerhetővé tételét.

A bizottság figyelemmel kíséri Martfű sportegyesületeinek és civilszervezeteinek működését, dönt a bejegyzett szervezeteknek adható önkormányzati támogatásról.

Képviselőként és magánemberként is fontosnak, értékesnek és szükségesnek tartja a két történelmi egyház és gyülekezetei jelenlétét és tevékenységét városunkban. Az óvodások - iskolások nagy arányban jelentkeznek hittanra, a felnőttek és az idősek lelki támogatás iránti igénye is számottevő.

Az önkormányzati képviselő a „Ki kicsoda Martfűn” kiadvány kezdeményezőjeként a készülő könyvről elmondta: azok a személyek szerepelnek majd benne, akik valamilyen módon eddigi tevékenységükkel beírták a nevüket a város történetébe.

Horváth Endréné szerint közös érdem, hogy a város számára rendelkezésre álló forrásokat sikerült jól felhasználni, szépültek a közterületek, megújult számos út. Tavaly is sok olyan döntés született a képviselő-testületben, amely Martfű előrehaladását, az itt élők érdekeit szolgálja.

A sport a szívügye, az Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága tagjaként és magánemberként is minden lehetőséget megragad a város sportéletének támogatására. Önkormányzati képviselői tevékenysége is elsősorban a sporthoz kapcsolódik, a martfűi Ferencváros - Öregfiúk labdarúgó mérkőzés védnökségétől a bátorságpróbák és sporttáborok szervezéséig, vizes edzések tartásáig.

2008-ban kezdeményezésére indult el az ifjú sportolók díjazása, amely tíz éve fontos esemény a martfűi sportéletben. Jó kapcsolatot ápol a sportvezetőkkel, akik bizalommal fordulnak hozzá.

Az önkormányzati képviselő az elmúlt évben egy régi-új projektbe fogott. Szervezésével 2018-ra kicsit újabb formában, újra sportnaptár készült, Martfű sportolóit megörökítő, különleges fotókkal.

Önkormányzati gazdálkodás, közérdekű kérdések és a képviselő-testület tagjainak közéleti tevékenysége. Ezek voltak a kiemelt témái a márciusi közmeghallgatásnak, amelyre sokkal több itt élőt vártak a szervezők. A fórumon elhangzottakról az újság hasábjain is számot adunk, és videós összefoglaló is megörökíti a rendezvény fontosabb elemeit a városi honlapon. A közmeghallgatás résztvevőinek viszonylag kis száma alapján az itt élők kellően tájékozottak a helyi közügyekben, és jelentős városi problémákkal sem kell szembesülniük, Martfűn minden rendben van.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2018-04-24 13:50