Helyzetjelentés: Ki kicsoda Martfűn - 2018. ÁPRILIS

Ezen önkormányzati ciklus elején merült fel először egy olyan kiadvány (könyv) iránti igény, amely – amennyiben megvalósul – kísérletet tehet arra, hogy bemutasson olyan személyeket, akik városunk életében jelentős szerepet játszottak, vagy jelenleg is alakítják a város közéletét annak valamely területén. Bemutatva például a közigazgatás, a sport, az oktatás, a mezőgazdasági és ipari üzemek, a közművelődés - művészeti élet területén tevékenykedő meghatározó személyiségeket valamint olyan, városunkból elszármazott személyeket, akik településünkről indulva gyarapították, gyarapítják városunk hírnevét.Bár a kitűzött feladat megoldása embert próbáló, s tudjuk: csaknem lehetetlen tökéletesen megvalósítani, a tömör, lexikonszerű kiadvány, a helyi „Ki kicsoda” – alapos tájékozódás, hosszas előkészítés után – most megvalósulni látszik.

Az idő sürget, az idő követel is: nem tűrhető a halogatás. Már ma is nagyon nehéz egyes személyeket felkutatni, az adatokat, emlékeket frissíteni és rögzíteni, arcképet találni. Ha most nem teszünk egy kísérletet a helyi „Ki kicsoda” elkészítésére, a későbbiekben még kevesebb esélyünk lesz egy hitelesnek tekinthető, személyeket bemutató kiadvány elkészítésére. Az utolsó percben járunk. A feladat megvalósításra vár: a „Ki kicsodát” el kell készíteni!

Városunk képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága kapta feladatául, hogy tervezze meg a kiadvány elkészítésének szempontjait, a kiadvány elkészítésének ütemtervét. A bizottság elkészítette a városunk honlapján található információs felületet, felkérte azt az önkéntesekből álló testületet, akik egy-egy területre vonatkozóan gyűjtötték és feldolgozták a javaslatokat, s hozzáférhetővé tette a honlapunkon (http://www.martfu.hu) és a város helyi lapjában (Martfű Közéleti Magazin) a lakossági ajánlatok gyűjtésére szolgáló adatlapot.

Csaknem 8 hónapon át volt arra lehetőség, hogy bárki, aki felismerte a feladat fontosságát és nagyszerűségét, élhetett az ajánlás lehetőségével, az újságból kiemelhető ajánlóívvel, amely a honlapunkon is megtalálható. Az így érkezett ajánlások többségét a bizottság befogadta.

Az adatgyűjtés módszertana a személyes adatközlés, amely a bizottság által összeállított kérdőív kitöltésével valósítható meg. A tömör, lexikonszerű személyes adatok közlése mellett szükséges egy arcképet is mellékelni.

A következő nagy feladat az ajánlások alapján kialakult, tekintélyes hosszúságú névsorban szereplők (az itt élő martfűiek, a már elhunytak családtagjainak, valamint a városunkból induló elszármazottak) elérhetőségét: címét, telefonszámát, e-mail címét fellelni. Ez a feladat sajnos sok esetben megoldhatatlannak bizonyult.

Bonyolította a bizottság munkáját az adatkezeléssel kapcsolatos, hatályos jogszabályok kötelező alkalmazása. A személyes adatok védelmében biztosítani kellett, hogy csak az arra jogosult személy nyilatkozhasson saját személyes adatairól, elhunyt esetében is csak családtag. Az ezzel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót, nyilatkozatot, a kérdőívet és a tájékoztató levelet - tehát 4 lapot - csomagoltunk az A/5-ös méretű borítékba, és küldtük postával a nem városunkban élőknek, s közmunkások segítségét igénybe véve a helyi lakosoknak.

A kérdőívek visszaérkezése a fenti nehézségek miatt lassabb lett a tervezettnél, így jelenleg is tart. Április végéig türelemmel várjuk az anyagot! Mindez nem veszélyezteti a kiadvány tervezett határidőre: jövő tavaszra történő megjelentetését.

Természetesen a kérdőív kitöltése önkéntes. A kiadvány megjelenéséhez azonban szükséges, hogy a felkért személyek túlnyomó többsége visszaküldje a kérdőívet, a szükséges mellékletekkel együtt.

Tehát még várjuk a kitöltött kérdőívek, arcképek, nyilatkozatok visszaérkezését, abban a reményben, hogy kiadványunk megfelel a kitűzött célnak: annak, hogy bemutassa a jelen és az utókor számára a város személyekhez köthető értékeit, megörökítse a kiadvány hiányában feledésre ítélt értékeket és érdemeket, segítse a jövő helytörténészeinek munkáját.

Köszönjük minden közreműködő segítségét, együttműködését.

Martfű, 2018. április 17.

Rágyanszky István

bizottsági elnök

2018-04-18 10:54