Az adóbevételekre a gazdálkodásához szüksége van az önkormányzatnak

Módosította a képviselő-testület az építményadóról szóló helyi rendeletét a 2017. november 30-i ülésén. A döntéssel a magánszemély adózók adóterhei érdemben nem változnak. A módosítás a külső ipari övezet adóalanyainak az építményadóhoz fűződő adóterheit növeli, húsz százalékkal.A külső ipari övezetben bevezetett új adómérték az előző évihez képest közel 18 millió forinttal emelheti az önkormányzat 2018 évi költségvetésének adóbevételét, biztosítva a kieső iparűzési adó bevételek egy részének pótlását.

Az első három övezetbe az új kertes városrész, a település központi része és a régi városrész tartozik. A negyedik övezetet a 442-es főút és a 4629. számú (Martfű-Törökszentmiklós) összekötő útvonal által bezárt külterületi ipartelepen található építmények alkotják. Az ötödik övezet a kerítésekkel és épületekkel körülhatárolt úgynevezett Tisza Ipartelep.

Az önkormányzatokra, így Martfű Város Önkormányzatára is – a feladatok a központi költségvetéshez való korábbi részbeni átcsoportosítása ellenére – számtalan olyan kötelezettség hárul, melyeket a településeknek saját bevételekből kell megoldaniuk.

Az önkormányzat költségvetése évek óta stabil, ám ehhez folyamatos felelős gazdálkodás szükséges. A város működésének fenntartásához illetve a fejlesztések területén kitűzött célok megvalósításához legalább az eddigi szinten kell biztosítani a kiadások fedezetére szolgáló bevételeket.

Az egyik martfűi telephellyel rendelkező, jelentős adóerőt képviselő gazdasági társaság városunkban a jövő évtől megszünteti korábbi tevékenysége egy részét, ami akár 60-70 millió forint iparűzési adó bevétel kieséssel jár a város költségvetésében.

– A kieső iparűzési adóbevétel pótlására továbbra is az építményadó a legalkalmasabb, figyelembe véve a város helyi adóhoz kapcsolódó lehetőségeit – hangsúlyozta előterjesztésében dr. Papp Antal.

Az iparűzési adóbevétel kiesése a külső ipari övezetre vezethető vissza, ezért az építményadó mértékének emelését is csak erre az övezetre vonatkozóan kezdeményezte a polgármester. A többi övezetben – tekintettel arra, hogy a másik ipari övezetben tavaly már az adóalanyok teherviselő képességét is próbára tevő emelés történt, illetve a lakóövezetek adóterheit sem kívánatos növelni – az emelés mellőzésére tett javaslatot.

A képviselő-testület döntése alapján a külső, modernebb ipartelep adómértéke januártól 1.250 Ft-ról 1.500 Ft-ra emelkedik négyzetméterenként. A három lakóövezetben lévő építményadó rendelet szerinti körzetben továbbra is 170 Ft/m2, a negyedik, a Tisza Ipartelepet lefedő körzetben pedig 500 Ft/m2 marad az éves adómérték.

Az ebből az adónemből tervezhető éves önkormányzati bevétel összege várhatóan meghaladja a 160 millió forintot.

A helyi önkormányzati rendelet alapján a továbbiakban is mentes az építményadó alól:

-  a lakás céljára bejegyzett és használt épület vagy épületrész alapterülete törvény szerint adóköteles részének 50%-a, de legfeljebb 60 m2. Ezt a mentességet az adóalany a helyi adónyilvántartásban a nevén szereplő adótárgyai közül egy után veheti igénybe;

- a magánszemély tulajdonában lévő, a helyi adónyilvántartásban az adóalany nevén szereplő 1 (egy) garázs céljára szolgáló helyiség vagy építmény.

* * *

A magánszemélyek lakás célú ingatlanai illetve garázsai utáni kedvezmények esetében – ha több tulajdonos van – nem csak az adóalanyra vonatkozó, hanem a mindenkori tulajdonosi háttérrel kapcsolatos adatokat is folyamatosan vizsgálni kell. A kedvezmények igénybe vételénél a tulajdonosok számától függően a legkülönfélébb törtekkel kifejezhető kedvezmény-mértékek keletkeznek, jellemzően hagyatéki ügyeket követően megörökölt ingatlanoknál.

Az adórendelet módosítása során a kedvezményre vonatkozó előírásokat is pontosította a képviselő-testület, hogy azok alkalmazásával a gépi feldolgozás az új ASP (Application Service Provider – alkalmazás szolgáltatási modell) gazdálkodási és adó szakrendszerben se ütközzön akadályokba. Az országosan egységes ügymenetet biztosító rendszerhez 2018-ig, három ütemben, az összes önkormányzatnak csatlakoznia kell.

Az elfogadott módosítás legfeljebb néhány százezer forint adókiesést jelent az önkormányzat jelenlegi éves adóbevételéhez képest, az adózók javára.

* * *

A helyi adókról szóló törvény az építményadó adónemben új adóztatandó adótárgyat határoz meg. 2018. január 1-től a törvény alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Erről az adóról a jogszabályok miatt kötelező rendelkeznie az önkormányzatoknak.

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben számított felülete. A törvény az adó éves mértékét 12 ezer Ft/m2-ben maximalizálja.

Miután a reklámhordozók adóztatásából eredő bevétel várhatóan nem lesz különösebb hatással a költségvetés bevételeire, a képviselő-testület 6 ezer Ft-os közepes adómértéket állapított meg, a maximálisan bevezethető adómérték felét.

* * *

Érdekes elemzést hallhattunk a képviselő-testületi ülésen az önkormányzat adóbevételeinek alakulásáról. Míg 1997-ben a város adóbevétele 555 millió forint volt, közel húsz évvel később, 2016-ban is alig magasabb összeg, 599 millió forint folyt be a helyi adókból. – Igazán nem emelkedett az adóbevételünk, húszéves inflációval számolva mára négyszeresének kellene lennie ennek az összegnek – fogalmazott a testületi ülésen dr. Papp Antal. Két évtized alatt alig emelkedett az adóbevétel, az új adónemként bevezetett építményadó ellenére sem. – Az adóbevételekre a gazdálkodáshoz szüksége van az önkormányzatnak, mert nélküle olyan nagymértékű romlás következne be a város működtetésében, amit nem tehetünk meg – hangsúlyozta a polgármester.

Herbály Jánosné

2017-12-19 12:20