A műfüves futballpálya működtetésének, karbantartásának felelőssége az önkormányzaté

Októbertől a műfüves futballpálya üzemeltetését Martfű Város Önkormányzata végzi. A pálya karbantartási feladatait, az önkormányzattal korábban kötött közfeladat ellátási szerződés alapján, a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el.A műfüves futballpálya önkormányzati üzemeltetésbe vételével a Martfűi Labdarúgó Sportegyesülettel az üzemeltetési szerződés létrejöttéig, határozott időre megkötött térítésmentes használatba adási szerződés 2017. szeptember 30-i hatállyal megszűnt.

A szeptember 28-i ülésén arról is döntött a képviselő-testület, hogy még az idei év végéig megvizsgálják a műfüves futballpálya a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe adásának lehetőségét.

A műfüves futballpályát pályázati úton szerette volna hasznosítani az önkormányzat. Július közepén a bérleti jogviszony keretében történő sportcélú üzemeltetésre vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására is sor került. A jelentkezési határidő azonban eredménytelenül telt le, augusztus 15-ig az önkormányzathoz egyetlen pályázat sem érkezett.

A műfüves futballpálya az elkészülését követően önkormányzati tulajdonba került, az MLSZ 15 évre szóló használati jogot gyakorol a pálya felett. A pálya kialakításának teljes bruttó költsége 33,3 millió Ft volt, az önkormányzat saját erőként 10 millió forinttal, a beruházás 30%-ával járult hozzá a megvalósításához.

A pályát LED világítás veszi körül. A beruházás 200 főt befogadó mobil lelátóval és fedett kispadokkal is kiegészült.

A műfüves futballpályát, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött üzemeltetési szerződés megkötéséig, a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület térítésmentesen használta. Az önkormányzat az egyesület közreműködésével biztosította a pályahasználatot, hogy azt szabályozott keretek között, a pálya állagának megóvása mellett vehessék igénybe.

Felmerült a pálya a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft vagyonkezelésébe adásának lehetősége. Ez azonban az év végéhez közeledve nem szerencsés.

A képviselő-testület a korábban számba vett alternatívák közül a másik, a műfüves futballpálya önkormányzati üzemeltetése mellett döntött (öt igen, egy nem szavazat és két tartózkodás). Ez esetben, az önkormányzati kft-vel meglévő közfeladat ellátási szerződés alapján, a pálya karbantartási feladatait a kft végzi.

Az önkormányzat és az MLSZ között létrejött, a műfüves futballpálya közös használatáról és hasznosításáról szóló együttműködési megállapodás a kötelező karbantartás és üzemeltetés valamint a pályahasználat feltételeit és szabályait is rögzíti.

Az MLSZ a műfüves labdarúgó pályák használatára és karbantartására vonatkozó tájékoztatója alapján a rendszeres karbantartás keretében: a pálya egész területét statikus vagy forgó kefével rendelkező géppel hetente egyszer le kell seperni, elegyengetve a homok- és gumitölteléket. A sarkokat és a büntető területet folyamatosan fel kell tölteni homokkal és gumival. Szükség szerint rendszeresen el kell távolítani a száradt leveleket. A műfüves labdarúgó pálya időszakos karbantartásának egyik legfontosabb, évi egy-két alkalommal elvégzendő része a pályán lévő műfűbe besöpört homok és gumi-granulátum fellazítása megfelelő célgéppel, ami együtt jár a gumi-granulátum pótlásával is. Kispálya esetén – mint amilyen a martfűi – a karbantartás éves költségét 6-700 ezer forintra taksálja a Magyar Labdarúgó Szövetség.

A karbantartás és a további, az üzemeltetéshez köthető költségek miatt, a műfüves futballpálya igénybevételét pályahasználati díj fizetéséhez kötötte a képviselő-testület.

A pályahasználat díjszabása: pályavilágítás nélkül (természetes fénynél) bruttó 4.000 Ft/óra, pályavilágítással bruttó 5 ezer Ft/óra, 10 órás bérlet három hónapos felhasználási határidővel, világítással vagy anélkül, 35 ezer Ft.

A díj megfizetése postai csekken vagy átutalással, az erre a célra létrehozott önkormányzati alszámlára történhet.

A tízórás, három hónapra szóló bérlet bevezetésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján építette be a műfüves futballpálya használatának szabályozásába a képviselő-testület. – A 33 millió forint beruházási értékű létesítmény működtetésének, karbantartásának felelőssége az önkormányzaté – erősítette meg a testületi ülésen dr. Urbán-Szabó Béla, a pálya használatára vonatkozó díjszabás indoklásaként.

– Az önkormányzati üzemeltetéssel jobban figyelemmel kísérhető a pálya működtetése, karbantartása továbbá ingyenes használatba adás a jogszabályok szerint csak közfeladat (jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat) ellátására lehetséges – hangsúlyozta dr. Papp Antal, Rágyanszky István a létesítmény a labdarúgó egyesület térítésmentes használatba adására vonatkozó felvetésére. A polgármester szerint, a jelentős önkormányzati támogatás ellenére, a Martfűi Labdarúgó Egyesület nem tartja megfelelően rendben a sportlétesítményt, és a műfüves pálya kezelésével is gondok vannak.

– Rákóczifalván és Cibakházán az önkormányzat a labdarúgó egyesület üzemeltetésébe adta a műfüves pályát, a költségeket pedig az önkormányzat vállalta – tájékoztatott Horváth Endréné. Kezdeményezte, hogy az önkormányzat Martfűn is adja át a pályát a labdarúgó egyesület üzemeltetésébe, biztosítva az egyesület számára a karbantartás költségeit. – A műfüves pályát azért kapták a labdarúgók, azért pályáztak a megvalósítására, hogy ők használják, és ne kelljen a használatért fizetniük! – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

– A labdarúgó egyesület jelentős éves önkormányzati támogatásban részesül. Ha nem tartják megfelelően karban a műfüves pályát, akkor az önkormányzatot fogják megbüntetni – reagált az elhangzottakra a polgármester.

A műfüves pálya használata a Bozsik - program keretében sportoló fiataloknak és az iskolásoknak ingyenes, az idősebb korosztály pedig önköltségi áron veheti igénybe a létesítményt. Szekeres Mónika Gizella önkormányzati képviselő javasolta, hogy a helyi labdarúgó egyesület kedvezményesen használhassa a műfüves pályát.

– A pályázati lehetőség adott volt, amellyel a labdarúgó egyesület nem élt – emlékeztetett Vass Éva. A többi pálya állapotára, a műfüves pálya 33 milliós vagyonértékére és a labdarúgó egyesület éves több millió forintos önkormányzati támogatására tekintettel nem tartja indokoltnak a jelenlegi, méltányos pályahasználati díj további csökkentését. Az önkormányzati képviselő a műfüves pálya a labdarúgó egyesület kezelésébe adására és a díjszabás módosítására csak a használat gyakorlati tapasztalatai és a labdarúgó egyesület hozzáállásának változása esetén lát lehetőséget. Elmondása szerint a pénzügyi bizottság nem látta a biztosítékát, hogy az egyesület jó gazda módjára végezné a pálya üzemeltetését.

– Ez a döntés átmeneti időre szól, meglátjuk, hogy működik a pálya üzemeltetése ebben a konstrukcióban – erősítette meg az elhangzottakat dr. Urbán-Szabó Béla. – Nem csak a pálya használatáról van szó. Azért is felelősséggel tartozik az önkormányzat, akinek átadja üzemeltetésre a műfüves pályát – hangsúlyozta a pénzügyi bizottság vezetője.

Herbály Jánosné

2017-10-26 10:19