Pályázat a Városi Sportcsarnok belső felújítására

Martfű Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az „Országos Tornaterem Felújítási Program” III. ütemében közzétett pályázati kiírására. A Városi Sportcsarnok belső felújítására vonatkozó pályázat beadására és saját erő biztosítására irányuló előterjesztést a szeptember 28-i ülésén fogadta el a képviselő-testület.A pályázat beruházási elemei: teljes világítás LED-es korszerűsítése, csarnok belső felújítása, motoros térelválasztó függönyök, eredményjelző, csarnok szellőzés-korszerűsítése, öltözők belső felújítása (vizes blokkokkal), közlekedők felújítása (folyosók, lépcső, vizesblokkok burkolása, festése, ajtók cseréje).

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 63,6 millió forint. Az önkormányzati saját erő (30%) összege bruttó 19 millió forint, melynek biztosítására a képviselő-testület a 2017 évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére kötelezettséget vállalt.

A kézilabda szövetség által kiírt pályázat célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében.

A fejlesztések látvány-csapatsport finanszírozási konstrukcióban, az MKSZ sportágfejlesztési programja keretében valósulnak meg.

Az önkormányzat – nyertes pályázat esetén – nem kap vissza nem térítendő támogatást, konkrét beruházási tevékenységet nem kell végeznie. Az önkormányzat az MKSZ-szel együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza a tulajdonosi hozzájárulást az építési munkákhoz. A kivitelezést az MKSZ által pályázati eljárást követően kiválasztott vállalkozás végzi.

A pályázat megvalósulását követően az ingatlan tulajdonosa, az önkormányzat, a vagyongyarapodás meghatározott értékében bérbe adja a tornatermet az MKSZ-nek, amellyel a kézilabda szövetség jogosultságot szerez a létesítmény bérbe vagy használatba adására.

  A Városi Sportcsarnok komoly értéknövelő felújítására irányuló pályázat benyújtását egyhangúlag támogatta a képviselő-testület.

Herbály Jánosné

2017-10-20 14:47