További önkormányzati forrás a Művelődési Központ épületenergetikai felújítására

A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújításának megvalósításához további előirányzat biztosításáról döntött a képviselő-testület a 2017. augusztus 17.-i ülésén.Martfű Város Önkormányzata 2016 júliusában nyújtott be pályázatot a TOP Zöld város kialakítása programban a Művelődési Központ épületenergetikai felújítására. A pályázat támogatásáról 2017. május 4-én érkezett értesítés. A támogatási döntés szerint az elnyert összeg bruttó 105.5 millió Ft, melyből az épületenergetikai felújítás költsége nettó 71 millió Ft.

A beruházás keretében a Művelődési Központ teljes homlokzati, lábazati és tető-hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére és a körülötte lévő zöldfelület rekonstrukciójára is sor kerül.

A támogatási szerződés aláírását valamint a szükséges dokumentumok elkészítését követő közbeszerzési eljárás során három érvényes ajánlat érkezett. Az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlat nettó 94 millió Ft-ról szólt.

A támogatás összege és a legkedvezőbb árajánlat közötti különbség az anyagárak, a rezsi óradíj valamint a minimálbér 2017. évi emelkedéséhez köthető.

Ha az önkormányzat nem fedezi a beruházás megvalósításához szükséges többletköltséget, az a pályázat meghiúsulását vonná maga után, ezért a pályázati támogatás és a tényleges bekerülési költség közötti összeg biztosítására tett javaslatot dr. Papp Antal polgármester.

A Művelődési Központ épületenergetikai felújításának megvalósításához szükséges, a pályázat által nem fedezett 23 millió + Áfa összeget a 2017. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja a képviselő-testület.

Herbály Jánosné

2017-08-23 15:39