Bizalmas orvos-beteg kapcsolat, személyre szabott ellátás és terápia

Az önkormányzat által biztosított, komplex egészségügyi alapellátás teljes mértékben lefedi Martfű egészségügyi igényét, állapítja meg a város egészségügyi ellátásáról készült tájékoztató. A képviselő-testület 2017. június 29-i ülésén elfogadott beszámoló, az alapellátás részterületeinek működése mellett, a Martfűn élők egészségi állapotába is betekintést enged.



A város 2016 évi egészségügyi ellátásáról dr. Solt Magdolna, az egészségügyi alapellátásban résztvevők munkájának koordinálásával megbízott városi vezető főorvos adott tájékoztatást.

Az egészségügyi alapellátás működtetése kötelező önkormányzati feladat, melyet egészségügyi vállalkozások valamint az önkormányzati közalkalmazotti státuszban lévő védőnők útján biztosít az önkormányzat a város lakossága számára.

Az önkormányzat célja továbbra is az alapellátás színvonalának megtartása, hatékonyságának növelése, a szakellátások bővítése, a szűrővizsgálatok minél szélesebb körben történő megszervezése, az ügyeleti rendszer felülvizsgálata valamint a mindehhez szükséges tárgyi feltételek magas szintű biztosítása.

Az Egészségügyi Központ felújításával, bővítésével korábban sor került az épület akadálymentesítésére, bővítésére, energetikai korszerűsítésére, az egészségügyi ellátás egy épületbe koncentrálására. A pályázati úton megvalósult épületszigetelés, fűtéskorszerűsítés, a nyílászárók cseréje azt is lehetővé tette, hogy az épület üzemeltetési költségeihez a vállalkozó orvosok hozzájárulása jelentős mértékben csökkenjen.

A lakosság egészségügyi helyzetének javítására érdekében az önkormányzat a városi civilszervezetek ez irányú pályázati támogatásával is segíti egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolítását, a megelőzést.

Az ügyeleti sürgősségi betegellátást évek óta az Emergency Service Kft. szolgáltató útján biztosította az önkormányzat a városban. 2016-ban Martfű ismét belépett a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásába, amely a hozzá csatlakozott településeken az ügyeleti sürgősségi betegellátást szintén a kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján láttatta el. 2016 novemberétől új szerződés megkötésére került sor Martfű és Kunszentmárton önkormányzatai valamint a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a társaság között az ügyeleti szolgálat biztosítására. Az ügyeleti rendelők helye Kunszentmártonban és Tiszaföldváron van, Martfűn úgynevezett „elsősegély pont” működik.

A cég alapvetően jó színvonalon látja el a feladatát, folyamatosan fejleszti műszerezettségét. Az ellátandó terület nagysága miatt előfordulhat, hogy a várakozási idő hosszú, vagy indokolatlan hívás köti le az ügyeleti szolgálatot, emiatt esetleg életveszélyes helyzethez nem érkeznek időben.

Az önkormányzat a martfűi mentőállomás működtetéséhez is hozzájárul azzal, hogy a tulajdonában lévő épületet térítésmentesen biztosítja az Országos Mentőszolgálat számára.

A mentőállomás 14 fővel működik, 7 fő mentő szakápoló valamint 7 fő mentő gépkocsivezető teljesít Martfűn szolgálatot. A mentőállomás két gépkocsival üzemel, melyből egy 24 órás beosztásban, egy nappali 12 órás beosztásban dolgozik.

Az elmúlt évben megtörtént a mentőállomás régóta várt felújítása, a fűtés teljes rekonstrukciója, elektromos garázskapuk felszerelése, nyílászárók cseréje, illetve a teljes belső festés, mázolás. Az önkormányzat eszközbeszerzéssel is folyamatosan segíti a mentőállomás munkáját.

Martfűn az egészségügyi alapellátásban jelenleg három felnőtt háziorvosi, egy gyermekorvosi, kettő fogorvosi praxis, foglalkozás egészségügyi alapellátás, továbbá a védőnői szolgálat vesz részt. Az ellátáshoz tartozik még a fizikoterápiás szolgáltatás, gyógytorna, laboratóriumi vérvételi lehetőség valamint különböző szakrendelések, melyek egy kivételével magánrendelésként működnek.

A háziorvosok, a gyermekorvos és a fogorvosok vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel dolgoznak. Az orvosi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza a praxisokkal kötött szerződések alapján.

Az orvosok és a mellettük dolgozó asszisztencia több évtizede személyi változások nélkül, folyamatosan végzi az egészségügyi szolgáltatást. Kevés település számolhat be ennyire stabil egészségügyi dolgozói személyi összetételről.

A hosszú távú orvos-beteg kapcsolat biztonságossá és bensőségessé teszi az egészségügyi ellátást. A háziorvosok valóban családorvosként, sokszor emberöltőnyi időn keresztül követik egy-egy család életét.

Az alapellátáshoz tartozik a védőnői szolgálat.

Az önkormányzat foglalkozás-egészségügyi alapellátással is rendelkezik, mely elsősorban az önkormányzat és intézményei dolgozóinak foglalkozás egészségügyi vizsgálatát végzi. Jelentős szerepe van a közmunkaprogram kapcsán foglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági vizsgálatában is.

A két fogorvos is több évtized óta dolgozik Martfűn. A fogorvosok vállalkozásban, NEAK finanszírozási szerződés alapján dolgoznak, területi ellátási kötelezettséggel. A gyermekfogászati és iskolafogászati szűréseket is ők végzik.

Az egészségügyi ellátás biztosítása önkormányzati feladat, melynek működési költségéhez a vállalkozó orvosok hozzájárulnak. A NEAK fix összeget biztosít a praxisok működéséhez, a műszerezettség fejlesztéséhez, de nagyobb beruházásra a 2015-16-os években nem került sor. 2017 őszén tervezik bevezetni az e-receptet, mely informatikai szempontból komoly felkészültséget vár el a praxisoktól.  

A Martfűn élők egészségi állapotát felmérni nehéz feladat, némi tájékoztatást ad a gondozottak száma. Az egészségi állapot alakulásában, a WHO adatai alapján, az egészségügyi ellátás csak 20%-ban játszik szerepet. Egészségünket genetikai, biológiai tényezők, környezeti hatások, az életmód, táplálkozási szokásaink, a mozgás és nem utolsósorban a társadalmi tényezők befolyásolják.

A háziorvosi rendelők forgalmi adatai képet adnak a lakosság megbetegedéseiről. Nyilvántartott gondozottak száma a felnőtt háziorvosi praxisokban, 2016-ban: magas vérnyomás 1384 fő, koszorúér betegség, szívinfarktus 385 fő, krónikus légúti megbetegedés 153 fő, cukorbetegség 584 fő, egyéb anyagcsere betegség 112 fő, emésztőszervi betegség 421 fő, daganatos betegség 168 fő, mozgásszervi betegség 746 fő, idegrendszeri betegség 88 fő, pszichiátriai betegség 251 fő, csontritkulás 284 fő, asztma és allergia 359 fő.

A háziorvosok legfontosabb feladata a betegségek korai felismerése, megelőzése és a betegek gondozása. A felnőtt háziorvosi rendelők forgalmának 75%-át az idült betegek ellátása, gondozása teszi ki, kivéve járványos időszakban.

A lakosság átlagéletkora folyamatosan nő, melynek fő okai a csökkenő gyermeklétszám valamint a fiatalok elvándorlása, a lakosság számának csökkenése. Az átlagéletkor növekedésével a betegségek száma is emelkedik. A korszerűbb eszközökkel hatékonyabbá vált a betegségek diagnosztizálása, és több szűrővizsgálat áll a lakosság rendelkezésére. A tájékoztató szerint a szűrések szervezését még hatékonyabbá kellene tenni, több szűrővizsgálati lehetőséget kell teremteni a városban, szakorvosok bevonásával.

A szív-érrendszeri betegségek ellátásában jelentős előrelépés a Hetényi Géza Kórház felújított kardiológiai részlege, ahol korszerű diagnosztikai eljárások alkalmazása biztosított a betegek számára. Lényegesen lecsökkentette a kardiológiai elhalálozást az osztályon kialakított szív-katéteres beavatkozás.

A mozgásszervi betegségek központja a MÁV kórház, ahol jelentős ágyszámot kapott a mozgásszervi rehabilitációs, reumatológiai és ortopédiai részleg. A Mezőtúron működő krónikus osztály is nagy segítséget jelent a martfűi rászoruló betegek részére.

Az akut ellátás egyre inkább a mentés feladatává válik, ők rendelkeznek professzionális eszközökkel, illetve erre kiképzett szakemberekkel. A háziorvosok is részt vesznek a sürgős betegellátásban, de a fő feladat ma már a betegségek megelőzése, szűrése, illetve a betegségek karbantartása, gondozása.

Elengedhetetlen a személyre szabott ellátás és terápia melynek alapja, a bizalmas orvos-beteg kapcsolat. Az évtizedek óta Martfűn dolgozó háziorvosok minden igyekezetükkel próbálnak ennek eleget tenni, sokszor a betegek egészségügyi ellátásán túl, szociális problémáikkal is foglalkozva.

A háziorvosokhoz bejelentkezett lakosok száma csökken, részben a kevesebb lélekszám és az elköltözések miatt, illetve sok esetben a gyermekorvostól kikerülő fiatalok csak betegség esetén jelentkeznek be a felnőtt háziorvoshoz.

Az új rendelőbe költözéssel a gyermekorvosi és a védőnői csecsemő-tanácsadás kettévált városunkban. Ennek oka egyrészt az önálló védőnői munkát, tanácsadást előíró rendelet, másrészt a költözéssel távolabb került egymástól a két szolgálat. A szülőknek így többször kell hozniuk a gyermeküket. A két szolgálat próbál rugalmasan együttműködni, a szülőkre, a gyermekek érdekeire tekintettel lenni.

Az iskolaorvosi munkát az általános iskolában és az óvodában a gyermekorvos végzi, a védőnőkkel együttműködve. A gyermekorvos munkakörébe tartozik a bölcsödében történő orvosi vizsgálatok végzése is.

A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenységet valamint a betegség kialakulás, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez.

Városunkban három védőnői körzet működik. A körzeti védőnők gondozási feladataikat önállóan, tanácsadóban, családok otthonában végzik, továbbá óvodában, általános és középiskolában és közösségi programokra alkalmas helyen folytatják. Az egészségügyi alapellátást, a terhes gondozást a város háziorvosaival közösen látják el.

2015-ben 30, 2016-ban 44 csecsemőt tartott nyilván a védőnői szolgálat. A veszélyeztetett terhességek száma 18 és 19 volt az elmúlt két évben.

A várandósok szívesen járnak tanácsadásra, ahol megfelelő információkat kapnak, mikor hova kell menniük. A szülők többnyire együttműködőek, a tanácsokat megfogadják.

Az oktatási intézményben zajló védőnői és orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerülő gyermekek szülei jelzést kapnak az adott elváltozásról, esetleg szakrendelésre való beutalásról. A szülők nagy része azonban nem veszi komolyan az adott jelzéseket, gyermeküket nem mindig viszik tovább szakvizsgálatokra.

Martfűn két NEAK által finanszírozott fogorvosi praxis működik. A lakosság elszegényedése és az egyre dráguló fogászati díjak miatt az emberek fogászati státusza romlik, a foghúzásokat nem követi minden esetben a fogak pótlása. A szülők az iskolafogászaton kiszűrt gyermekeket sem mindig viszik vissza a fogmegtartó kezelésekre.

A gyermekek és fiatalkorúak ellátása 18 éves korukig ingyenes, kivéve a fogszabályozást, mégis többségében már akkor jönnek, amikor csak a foghúzás a megoldás.

Nehézséget jelent, főleg az idős betegek ellátásánál, a fogászati röntgen vizsgálat elvégeztetése.

A szakorvosi betegellátás terén fontos lenne a NEAK által finanszírozott szakellátások számának gyarapítása. Ez továbbra sem valósulhatott meg, részben a kapacitáshiány, részben a jelentős orvoshiány miatt.

Jelenleg szakorvosi betegellátás Martfűn csak magánrendelés formájában működik, ez alól kivétel a reumatológiai szakrendelés, mely ingyenes a MÁV Kórházzal kötött szerződés, illetve a fizikoterápiát működtető szakasszisztens közreműködésével. Ehhez az önkormányzat biztosítja térítésmentesen a helyiségeket.

Az Egészségügyi Központban jelenleg két nőgyógyászati magánrendelés, szemészeti magánrendelés, két bőrgyógyászati magánrendelés, ultrahang magánrendelés és időszakosan ortopédiai szakrendelés működik. Havonta lehetőség van ingyenes hallásszűrésre is.

Az OEP finanszírozott reumatológiai szakrendelés előjegyzés alapján történik, heti két órában az egészségügyi intézményben és két órában a Termál Hotelben. A szállodában beindult a reumatológusi beutalóval rendelkezők balneoterápiás és fizioterápiás kezelése, mely 2015-től OEP támogatott ellátás.

Az egészségügyi központban átadása óta működik a fizikoterápiás kezelő. A MÁV Kórház kihelyezett reumatológiai egységeként látja el a martfűi mozgásszervi betegségben szenvedőket. A helyiséget és annak rezsiköltségét továbbra is ingyenesen biztosítja az önkormányzat az ellátás részére, amely kibővült az emeleten helyet kapott gyógytorna szolgáltatással.

A rászoruló betegek gyakran házi-betegápolás kapcsán kapják meg gyógytorna illetve fizikoterápiás kezeléseiket otthonukban, kórházi javaslat alapján. Hosszú várakozási idővel lehet igénybe venni, pedig egy-egy ortopédiai vagy idegsebészeti műtét után azonnal szükség lenne rá.

Martfűn az Egészségügyi Központban 2004 óta működik laboratórium. A helyben, zárt rendszerrel levett vér- és vizeletmintákat a Hetényi Géza Kórházzal kötött szerződés alapján a kórház laboratóriumában elemzik ki.  2016-ban a laboratóriumi vizsgálaton megjelentek száma 3692 fő volt.

A labor működésének teljes rezsi- és bérköltségét az önkormányzat viseli, a vizsgálati anyagok beszállítását is az önkormányzat végzi.

A tájékoztató kitér a szakorvosi ellátás, fekvőbeteg ellátás helyzetére is.

A martfűi lakosság számára a társadalombiztosítás által finanszírozott szakellátást nyújtanak a Hetényi Géza Kórház szakrendelői valamint a MÁV Kórház szakrendelései. Az új területi ellátás alapján Martfű elsősorban a MÁV Kórház rendeléseit veheti igénybe. Magasabb szintű diagnosztikai laboratóriumok, CT, MR, Doppler diagnosztika azonban csak a Hetényi Géza Kórházban találhatóak.

Az új beutalási rend alapján, ha valaki sürgősséggel kórházba kerül, előbb megvizsgálják a Hetényi Géza Kórház Sürgősségi Osztályán. Itt döntik el, hogy további gyógykezelése hol folytatódjon.

A legtöbb szakrendelés csak előjegyzéssel vehető igénybe, a várólisták egyre hosszabbak, sokszor több hónap, mely egyes betegségek gyors lefolyásánál kritikus is lehet. Több hónapot kell várni ultrahang vizsgálatra és kardiológiai szakvizsgálatra is.

A Martfűn élő betegek más egészségügyi intézményekben is kaphatnak ellátást, ha az intézmény nyilatkozik befogadásukról.

Jelentősen megnöveli a szakrendelők forgalmát, hogy számos gyógyszer csak javaslatra írható fel, illetve így jut olcsóbban gyógyszeréhez a beteg.

A szolnoki kórházak elsősorban a sürgős betegellátást szolgálják, illetve a betegségek kiderítésére, diagnózisok felállítására vannak berendezkedve, igen kevés ágy jut a krónikus betegek elhelyezésére. A házi betegápolási rendszer valamelyest segít ezen a gondon, de nem váltja ki a kórházi ellátást. Egy-egy súlyos, tartós beteg esetében, főleg, ha egyedülálló és nem kap családi segítséget, komoly feladatot jelent megoldani az otthoni betegápolást.

Évek óta betegszállító rendszer szolgálja a betegek szállítását, melyet diszpécser szolgálat irányít. A rendszer túlterhelt, időnként nehézkesen működik.

A munkaviszonyban álló dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát Martfűn több szolgálat is végzi. Számos esetben csak a munka alkalmassági vizsgálatok derítettek fényt már meglévő, de panaszt nem okozó betegségekre. Szigorítást jelent, hogy az egészségügyi alap terhére nem vehetők igénybe az üzemorvosi beutalások, így az üzemorvos laborba sem tudja utalni a dolgozókat, csak térítés ellenében.

– Háziorvosként mi az alapokat el tudjuk látni, de ahogy valami gond, probléma jelentkezik, tovább kell küldenünk a betegeket, ahol mi is falakba ütközünk. A nagy ellátásban a beteg sokszor elveszik, ha nincs komoly betegsége. Ezért minden lehetséges eszközzel igyekszünk inkább megelőzni a betegségeket – hangsúlyozta a testületi ülésen dr. Solt Magdolna.

Az intézményvezető főorvos beszámolójában kitért arra is, hogy a praxisokban dolgozó orvosok idősödnek. Ketten nyugdíjasként végzik orvosi tevékenységüket.

– Ösztöndíjjal lehetne támogatni olyan fiatal orvost, aki később háziorvosként Martfűn dolgozna – vetette fel dr. Despotov Svetozar a testületi ülésen. Háziorvosként megerősítette, hogy az egyedül élő idősek ellátása sokat javult, de a számuk alakulása miatt továbbra is nagy az igény idősek otthonára.

Az egészség megőrzése, a megelőzés és a betegségek gondozása terén újabb kihívást jelent, ha anyagilag motiválják a háziorvosokat, hogy kevesebb laborvizsgálatot végeztessenek.

Az Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a szakorvosi magánrendelések helyszínéül szolgáló rendelő öltözője nem eléggé diszkrét és elkülönített.

Gonda Istvánné köszönettel és elismeréssel szólt az egészségügyi területen dolgozók áldozatos munkájáról. – 1994 óta nincs orvos változás Martfűn, ami a lakosság és az orvosok megelégedését is mutatja. Olyan orvos-beteg kapcsolat alakulhatott ki az évtizedek alatt, ami ritkaság – hangsúlyozta. Orvosaink azonban, életkoruk alapján lassan ténylegesen nyugdíjba vonulhatnak, ezért alternatívák kidolgozását javasolta arra, hogy a váltás hogyan történjen.

Az önkormányzat gondosan végzi egészségügyi alapellátási kötelezettségét, számos kedvezmény biztosításával, térítésmentes oltásokkal, szűrővizsgálatokkal, ellátásokkal. Dr. Papp Antal bízik benne, hogy minderre a költségvetés továbbra is lehetőséget biztosít. – Orvosaink valóban jó színvonalon látják el az itt élőket. Az önkormányzat ehhez is lehetősége szerint hozzájárul és a jövőben is erre törekszik – erősítette meg a polgármester.

Herbály Jánosné

2017-07-19 17:01