A civil szervezetek fontos feladatokat látnak el

Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott támogatási keretösszegre, a civil szervezeteknek nyújtható támogatásról szóló önkormányzati rendelet alapján, ez évben is pályázatot hirdetett a képviselő-testület. A civil és egyéb nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásáról az április végi ülésükön döntöttek a képviselők.A civil szervezetek támogatására 2.1 millió forint áll rendelkezésre. Támogatási igényt a megadott március végi határidőig 14 civil szervezet nyújtott be 16 támogatási célra, összesen 2.677 ezer forint összegre.

A költségvetésben külön előirányzatot határozott meg a képviselő-testület az egyéb nonprofit szervezetek (Történelmi Egyházak: Római Katolikus Plébánia, Martfűi Református Egyházközség, Máltai Szeretetszolgálat, Polgárőr Egyesület) támogatására, melynek keretösszege 1.550 ezer forint.

Az egyéb nonprofit szervezetek közül 4 nyújtott be igényt 4 támogatási célra, összesen 1.6 millió forint támogatási összegre.

A civil szervezetektől beérkezett pályázatokban foglalt célokat és igényeket figyelembe véve, a teljes támogatási keret felosztásával, a következő támogatási összegekről döntött a képviselő-testület:

A Martfűi Polgárőr Egyesület részére, az éjszakai járőrszolgálat, rendezvény- és baleset helyszínek biztosításához szükséges üzemanyagköltségek valamint a járműfenntartási, biztosítási díjak, adminisztrációs és postai költségek finanszírozására 400 ezer forint.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régió részére a martfűi Szeretetház működési költségeihez (közüzemi díjak) 200 ezer forint.

A Martfűi Mozgássérültek Egyesülete részére az egyesület által szervezett, a mozgásképtelen klubtagok esélyegyenlőségét biztosító, karitatív programok lebonyolításához tartós élelmiszercsomag vásárlás költségének finanszírozására 34 ezer forint.

A Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub részére a klub által a Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat „szeretetvendégség” programjának megvalósításához, sütemény alapanyagok költségére 36.500 forint.

Ugyancsak a Martfűi Kossuth Úti Nyugdíjas Klub részére, az egyesület Népdalkörének egységes ruházata (férfi nadrág, mellény, női blúz és szoknya) költségére 70 ezer forint.

A Jóreménység Klub Egyesület részére a város férfi lakosságának szervezett egészségügyi szűrőprogram, prosztata rákszűrés költségének finanszírozására 100 ezer forint.

Szintén a Jóreménység Klub Egyesület részére a város lakossága számára szervezett egészségügyi szűrőprogram, bőrgyógyászati szűrés (melanóma) költségére 100 ezer forint.

A Martfűi Városi Szabadidős Kör részére a 12 órás Nonstop vetélkedő megszervezésének támogatására, játékvezetői, program összeállítói díj, csapatdíjazás költségének finanszírozására 120 ezer forint.

A Reménység Alapítvány részére az október 6-i városi programhoz kapcsolódóan, a reformáció 500. évfordulója alkalmából a városba érkező Vándor Bibliát fogadó ünnepi istentisztelet méltó lebonyolításához, a templomkertbe vezető két járda építési költségére 327.850 forint.

A Martfűi Városi Nyugdíjas Egyesület számára, hagyományos rendezvényük, az egészségmegőrző program részeként lakossági szűrővizsgálatok megtartásához eszközök költségére 42.838 forint.

A Martfűi Napraforgók Foltvarró Egyesület részére a folyamatos fejlődéshez, az ismeretek bővítéséhez szükséges hagyományos szakmai nap vendégének tiszteletdíjára, az előadáson felhasznált textíliák költségére 70 ezer forint.

A Martfűi Ifjúsági Csoport részére a városi fiatalok számára az egyesület által szervezett kétnapos zenei rendezvény lebonyolításához hangosítás és fellépési díjak, jogdíj és reklám költségének finanszírozására 80 ezer forint.

A Martfűi Középiskoláért Alapítvány részére több napos szakmai kirándulás lebonyolításához szükséges utazási költség finanszírozására - a szakmai képzésben résztvevő tanulóknak a szakmákhoz kapcsolódó, könnyűipar területén működő üzemek és kereskedelmi egységek logisztikai központjainak látogatásához – 150 ezer forint.

A Tisza Cipőgyár Horgászegyesület részére az augusztus 20-i városi programhoz kapcsolódó, a civil szervezet által megvalósítandó ismeretterjesztő előadás valamint az egész évben biztosított, az oktatási intézmények igényei alapján lebonyolítandó helyszíni környezet, természet- és állatvédelemmel foglalkozó programokhoz, kötelező nyilvántartási, engedélykiadási feladatokhoz notebook költségére 100 ezer forint.

A Portyázó Porontyok Alapítvány számára a közösségteremtő hagyományok ápolásához köthető „Portyázzunk együtt Martfűn – környezetünk kottából” elnevezésű rendezvény eszközigény költségének finanszírozására 568.960 forint.

A Martfűi Városszépítő Egyesület részére a város lakossága és a diákok számára rendszeresen szervezett környezet- és természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését szolgáló hagyományos civil szervezeti program lebonyolításához „zöld sátor” költségére 120 ezer forint.

A Balance Művészeti Egyesület részére az egyesületnek más civil szervezetek által rendezett versenyeken való részvételéhez nevezési díj és egyen póló készítés költségére 186.148 forint.

A Római Katolikus Plébánia Tiszaföldvár részére a martfűi Szent Tamás-templom működési költségére és közüzemi díjaira, a hangverseny orgona hangolására és karbantartási költségére 475 ezer forint.

A Martfűi Református Egyházközség számára az egyházközség működési költségei és közüzemi díjai finanszírozására 475 ezer forint.

A képviselő-testület a Tehetséges Tanulókért Alapítvány pályázatát közvetlenül nem támogatta, mivel a pályázati célként megjelölt technikai felszerelés (csíptetős mikrofon szett, vezeték nélküli adó- és vevő egységgel) használatát valamennyi a városban működő kulturális szervezet részére biztosítani kívánja. Az igényelt technikai eszköz beszerzésére, az önkormányzat az általános tartalékkerete terhére, a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 600 ezer forint előirányzatot biztosít.

– A civil és egyéb nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásakor, két pályázó kivételével, minden civilszervezetnek azt a támogatást javasolta a Művelődési, Oktatási, Sport, Civil- és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága, amennyit kértek. A civil szervezetek javarészt mértéktartóak voltak, szinte mindenkinek meg tudta adni a bizottság azt az összeget, amit igényelt – tájékoztatott a testületi ülésen Rágyanszky István, a szakbizottság vezetője.

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány által kért eszköz a bizottság álláspontja szerint jobb helyen lesz a Művelődési Központban, ahol az iskola és a művelődési intézmény is használhatja. A Balance Egyesület esetében a támogatást az igényelt 257 ezer forint mellett 186 ezer forintban állapította meg a bizottság.

– Adni mindig öröm! Amíg az önkormányzatnak erre lehetőség van, támogatjuk a civil szervezeteket, amelyek fontos feladatokat látnak el a város életében – hangsúlyozta dr. Papp Antal, megköszönve a civil közösségek önzetlen szervező és támogató munkáját.

Herbály Jánosné

2017-06-14 15:25