A tűzoltóság tevékenységével elégedett az önkormányzat

A működési területéhez tartozó önkormányzatokhoz hasonlóan, Martfűn is beszámolt 2016. évi tevékenységéről a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. A beszámolót a 2017. május 25-i ülésén fogadta el a képviselő-testület. A szolnoki és a tiszaföldvári tűzoltóság is kiemelkedően végzi szakmai munkáját, az utóbbi tevékenységét azonban pénzügyi visszaélés árnyékolja be.A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, mint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyi szerve, változó és bővülő jogszabályi környezetben hajtja végre feladatait. Működési területe két járásban 24 település 160 ezer lakosára terjed ki, Szolnok és Törökszentmiklós központokkal.

2016-ban a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (HTTP) területén 738, míg a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elsődleges műveleti körzetében 124 káresemény történt. A felszámolt káresetek 52,3%-a tűzeset, 47,7%-a műszaki mentés volt.

Az előző évhez viszonyítva a tűzesetek számában 16%-os, a műszaki mentések számában 61,7%-os emelkedés történt. Az elmúlt öt év során azonban a tűzesetek száma 50%-os csökkenést mutat, amelyben jelentős szerepe van a folyamatosan végrehajtott ellenőrzéseknek, az elhanyagolt területek tulajdonosai, használói figyelemfelhívásának és a kedvező időjárási körülményeknek is.

A beszámoló alapján a kirendeltség illetékességi területén hat létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett gazdasági társaság található, amelyek összesen öt létesítményi tűzoltó-parancsnokságot működtetnek. Ezek között van a Bunge Zrt és a Tisza Park Kft. is.

A polgári védelemmel kapcsolatos feladatok terén 2016-ban a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén az itt élő lakosság életét, anyagi javait súlyos mértékben veszélyeztető esemény nem történt. A térség földrajzi és vízrajzi adottságából eredően a településeken a legfőbb kockázati tényező az ár- és belvíz általi veszélyeztetettség, így leginkább az ebből adódó, lokálisan jelentkező II. fokozatú belvízi jelenségekkel és a rendkívüli időjárási eseményekkel kapcsolatos felkészülési feladatokkal kellett számolni.

A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részt vesz a katasztrófavédelmi hatósági munkában, tűzvédelmi ellenőrzésben, a tűzcsapok ellenőrzésében, szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek és CO gyanús káresemények ellenőrzésében.

A beszámoló szerint a tűzoltó-parancsnokság eredményesen teljesítette feladatait 2016-ban. A parancsnokság területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetése nem történt, kiemelkedő tűzeset egy fordult elő Szolnokon, lakosságvédelmi intézkedésre két eseten volt szükség.

Martfűn 2016-ban tűzesethez a szolnoki HTTP nem vonult, településünkön két műszaki mentésnél avatkoztak be.

–            Városunkban az elmúlt évben a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság végzett tűzoltás tevékenységet, ebben a jelentésben pedig Martfűről érintőlegesen esik szó. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság álláspontját ismertetve – Vass Éva részletesebb, Martfűre vonatkozó tájékoztatást kért és kér a jövőben a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságtól. Ezt az is indokolja, hogy az önkormányzat anyagilag is hozzájárul a tiszaföldvári tűzoltóság működtetéséhez.

–            Korábban az önkormányzat is kért információt a tűzoltóság működéséről, zárszámadásáról. A testületi ülés előtt nem sokkal feljelentés történt a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltóságnál ismeretlen tettes ellen, sikkasztás és nagyobb anyagi hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. A könyvelési anyagokat és más dokumentumokat zárolta és elvitte a rendőrség – tájékoztatott dr. Papp Antal.

(A Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság közgyűlése 2017. április 24-én, a felügyelő bizottság vizsgálati jelentése alapján és indítványára, a 2013-2016. évekre vonatkozóan nagyobb értékre elkövetett sikkasztás, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és a számvitel rendjének megsértése bűncselekmények alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, emellett elrendelte a köztestület könyvelője megbízási jogviszonyának megszüntetését.)

Az önkormányzat sajnálattal vette mindezt tudomásul, hisz elég komoly összeggel járul hozzá a földvári tűzoltóság működéséhez. A tűzoltóság hátralékait és a vélhetően befizetetlen járulékait szintén az ellátási területéhez tartozó önkormányzatoknak kell várhatóan megfizetniük.

A polgármester a képviselő-testületi ülésen arra kérte a Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét, lehetőség szerint egészítse ki a beszámolót martfűi adatokkal és a tiszaföldvári tűzoltósággal szembeni eljárásra vonatkozó információkkal.

– Martfű működési terület szerint a Szolnoki Tűzoltó-parancsnoksághoz tartozik, de mivel a tiszaföldvári tűzoltóság hamarabb Martfűre ér, az itt történő eseményeket sokkal hamarabb felszámolja – erősítette meg Dékány László tűzoltó alezredes, parancsnok.

Alezredes úr a terület veszélyeztetettségéről elmondta: Szolnok városban két kórház, két repülőtér, két magas épület és egy, veszélyes anyagokat tároló cég is indokolja a Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság jelenlegi paramétereit. A parancsnokság területén hat önkéntes tűzoltóság működik, hatékonyabbá és gyorsabbá téve a beavatkozásokat.

A műszaki mentések nagy részét a 4-es számú főút, az ott történő közlekedési balesetek adják. A Tisza és Zagyva folyón, ár- és belvíz készültségi fokok esetén is a Szolnoki Tűzoltóság az elsődleges beavatkozó.

2016-ban Martfűn hét tűzesetet tartottak nyilván, amelyből három igényelt beavatkozást. Tíz műszaki mentésre került sor, két nagyobb eseménnyel, ahová a Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság is kivonult.

A város méretéhez képest ezek az adatok nagyon kedvezőek, ami azt jelzi, hogy a lakosság jogkövetése igen megfelelő – hangsúlyozta a Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság vezetője.

Dékány László az elhangzottak alapján kezdeményezte, hogy a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak tárgyalására a jövőben a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét is hívja meg az önkormányzat. Jómaga a Szolnoki Tűzoltó-parancsnokság működéséről tud számot adni. A Tiszaföldvári Tűzoltóságot a Kunszentmártoni Tűzoltóság és a mezőtúri kirendeltség felügyeli. Azt azonban a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője is megerősítette, hogy a feljelentés megtörtént, vizsgálat folyik a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnál bűncselekmény elkövetése ügyében.

– A szolnoki és a tiszaföldvári tűzoltóság is kiemelkedően végzi szakmai munkáját – hangsúlyozta dr. Papp Antal, megköszönve a tűzoltóság városunkban végzett tevékenységét. – Ez egy más jellegű probléma, ami most a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnál jelentkezett, és amit más érintett településekkel együtt, aggodalommal kísér figyelemmel Martfű Város Önkormányzata is.

Herbály Jánosné

2017-06-06 16:42