Martfűn tovább javult a közbiztonság

A bűncselekmények száma az országos átlag felét sem éri el, Martfű továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé – derül ki a város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült, éves rendőrségi beszámolóból. A képviselő-testület által 2017. április 27-én elfogadott beszámoló alapján a Martfűi Rendőrőrs hatékony munkavégzéséhez az önkormányzati támogatás és együttműködés is hozzájárul.A rendőrségi tájékoztatást szigorú szabályok kötik, a kiemelt ügyekről általában szűkszavú és tárgyilagos információk jelennek meg. A város közbiztonságáról készülő évenkénti beszámolók alapján azonban bepillantást kaphatunk a helyben előforduló bűncselekményekbe és a rendőrség szerteágazó munkájába is.

A Martfűi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alosztály jogállású rendőrőrseként végzi meghatározott feladatait. A rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik Rákócziújfalu község is.

Tokaji Gábor c. r. alezredes, őrsparancsnok a város közbiztonságáról készült beszámolója alapján a Szolnoki Rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs stratégiai célként kezeli az önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő és társszervek valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését.

Közös munkájuknak köszönhetően 2016-ban tovább csökkent az elkövetett bűncselekmények, ezen belül a közterületi jogsértések és a kiemelten kezelt ügyek száma. Felléptek az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések ellen, kihasználták a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek adta lehetőségeket. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony együttműködéssel tovább erősítették a települések közbiztonságát. Javult a közlekedésbiztonság, és sikerült csökkenteni a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számát.

A meghatározott feladatok és a korábbi stratégiai célok megvalósításán túl kiemelten kezelték a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok és előírások betartását, az állomány szakmai ismereteinek bővítését, a közterületek rendjének fenntartását, a lakosság szubjektív és objektív közbiztonságérzetének növelését.

A bűnügyi helyzet terén a legfontosabb mutató és egyben a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének legmarkánsabb alakítója a regisztrált bűncselekmények száma.

A Martfűi Rendőrőrs illetékességi területén az elmúlt évben 93 bűncselekményt regisztráltak a rendőri eljárásokban az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer adatai alapján. Martfűn 2016-ban 69 bűncselekményt regisztráltak, amely jelentős csökkenést mutat a 2015. évi 88 bűncselekményhez képest, egyben az elmúlt hét év legalacsonyabb értéke.

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is jelentősen csökkent, a megerősített közterületi jelenlétnek és a fokozott ellenőrzések magas számának köszönhetően. 2015-ben 28 esetet, 2016-ban 18 esetet regisztráltak.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is nagymértékben visszaesett a településen (2015-ben 61, 2016-ban 43).

A testi sértések száma 5-ről 2-re változott a korábbi évhez képest. Ezen belül a súlyos testi sértések száma 3-ról l-re csökkent. A garázdaságok száma azonban nőtt, amíg 2015-ben 3 esetet, addig 2016-ban 5 esetet regisztráltak Martfűn. A garázdaságok elkövetésére jellemző az alkoholos befolyásoltság. E bűncselekmények visszaszorítása érdekében a frekventált időszakokban nyitva tartó szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket és környezetüket rendszeresen ellenőrzik a társszervekkel együtt.

A kiemelten kezelt bűncselekmények között önbíráskodást, személygépkocsi lopást, jármű önkényes elvételét, kifosztást, zsarolást, orgazdaságot és rongálást nem regisztráltak a településen 2016-ban, mint ahogyan a közlekedési bűncselekmények közül cserbenhagyás sem történt. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét negatív irányba befolyásolni képes kifosztás bűncselekmény sem fordult elő az elmúlt hét évben a településen. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartások, ill. a kábítószer-kereskedelem tekintetében is kevés eljárást folytatott a kapitányság az elmúlt években. 2016-ban és a korábbi öt évben nem regisztráltak ilyen esetet Martfűn.

2016-ban 3 rablás történt a városban, míg a korábbi években ilyen bűncselekményt nem regisztráltak. Mind a három büntetőeljárást a JNSZ Megyei Rendőrfőkapitányság folytatta le. A rablásokat 2011-2013-ban követték el, azonban az ügyek lezárására csak az elmúlt évben került sor.

A lopások száma jelentősen csökkent az előző évhez képest, 50-ről 31-re. A lopáson belül a lakásbetörések száma is nagymértékben csökkent, 2015-ben 11, 2016-ban 3 esetet regisztráltak. A betöréses lopások közül a leggyakoribb elkövetői módszer – amihez semmilyen speciális ismeret nem szükséges –, amikor az elkövető eszköz nélkül, az ajtót vagy ablakot befeszítve vagy betörve jut be a zárt épületbe, esetleg az ajtón található lakatot lefeszíti. E módszerrel elkövetett betörések jellemzően lakatlan vagy hétvégi házakba, lakóházakhoz tartozó garázsokba vagy leromlott állapotú házakba történtek. Az előző évekhez hasonlóan főként kerékpárlopások és alkalmi jellegű lopások elkövetése miatt indítottak büntetőeljárásokat.

A kerékpárlopások megelőzésére, visszaszorítására és azok felderítésére bűnügyi akciókat, figyelőszolgálatokat szerveztek, és rendszeresesen ellenőrizték a területünkön működő legális és illegális kerékpár-értékesítő helyeket. A tett intézkedéseknek is köszönhetően a kapitányság illetékességi területén nagymértékben sikerült csökkenteni a kerékpárlopások számát.

Jelentősen csökkent a zárt gépjármű-feltörések száma is, amíg 2015-ben 5, addig 2016-ban 1 esetet regisztráltak.

A beszámoló szerint az állampolgárok értékeik megóvása érdekében korántsem tesznek meg mindent, figyelmetlenek, óvatlanok és elmulasztják a szükséges biztonsági intézkedések megtételét is, melyet az elkövetők kihasználnak. Mind a természetes személyeknél, mind pedig a jogi természetű személyeknél megfigyelhető, hogy csak a minimális védelmet építik ki lakásaik, épületeik és az ezekben lévő értékek megvédése érdekében, kevés a megfelelő riasztóval, fizikai védelemmel ellátott objektum.

A bűnüldöző munka terén a Martfűi Rendőrőrsön az egyszerűbb megítélésű, kisebb súlyú bűncselekmények nyomozását a három körzeti megbízott és az őrsparancsnok végzi, a többi ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le a büntetőeljárásokat.

A Martfűi Rendőrőrsön ügyeleti szolgálat nincs, így a panaszosokkal és ügyfelekkel a napi szolgálat során az őrsparancsok, a járőrök vagy a körzeti megbízottak foglalkoznak.

A rendőrőrs munkatársai folyamatosan elemzik a bekövetkezett bűncselekményeket, azok módszereit, területi elhelyezkedését, estleges sorozat jellegét. Ellenőrzik az elkövetőként számításba vehető személyeket. Adatgyűjtéseket végeznek a lehetséges orgazdák, illegális értékesítési helyek megállapítására.

A Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozás-eredményességi mutatója 42,l % volt 2016-ban. Tevékenységük során kiemelten kezelik a bíróság elé állítás lehetőségét, amely közvetlenül javítja az eredményességet, ill. csökkenti az ügyfeldolgozásra fordított időt. A jogi feltételek fennállása esetén a hatóság minden esetben él a bűnügyi őrizetbe vétel lehetőségével, majd az ügyészséggel egyeztetve születik döntés arról, hogy a büntetőeljárás során tesznek-e előterjesztést előzetes letartóztatásra a bíróság felé.

Martfű város területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2016-ban 42 ügyben indult előkészítő eljárás, a 2015-ben történt 44 esettel szemben. Az elzárással is büntethető szabálysértések körében ez 89,8 %-ot jelent. A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében a legtöbb feljelentés (19) lopás elkövetése miatt keletkezett. Emellett 11 csalás, 6 szándékos rongálás, 4 sikkasztás és 2 jogtalan elsajátítás történt még a településen. A lopások jellemzően kerékpárlopások és más alkalmi jellegű lopások voltak.

2016-ban Martfű vonatkozásában összesen 37 ügyet fejeztek be, egyet gyorsított eljárás keretében, szabálysértési őrizetbe vétel mellett és 13-at normál bírósági eljárás mellett.

A tulajdon elleni szabálysértések körében Martfűn az előző évi 20%-ról 2016-ban 45,45 %-ra emelkedett a felderítési mutató.

A közlekedésbiztonságot, Martfű város baleseti helyzetét tekintve a beszámoló alapján 2016-ban 12 személyi sérüléses, ill. 1 halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be, 6 anyagi káros közlekedési baleset mellett.

A közúti ellenőrzések során a balesetek által érintett útszakaszokon, megelőzési céllal, fokozottabb a rendőri jelenlét.

A Szolnoki Rendőrkapitányság az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növelésére, ill. összehangolására kiadott utasításban foglaltakat, valamint az illegális migráció elleni fellépés fokozására elrendelt ellenőrzéseket végrehajtotta, a meghatározott területeken működtette az illegális migráció elleni szűrőhálót. Illegális migrációval összefüggő jogsértést nem tártak fel a területünkön.

Az értékelt időszakban a megyei ideiglenes csapatszolgálati századba beosztott állományt 20 alkalommal rendelték át az illegális bevándorlás kezelése érdekében Bács-Kiskun és Csongrád megyékbe. 2016. június hónaptól heti váltásokban szolgálatot láttak el Bács-Kiskun megyében az ottani menekültügyi befogadó központ védelmének megerősítésére. Folyamatos volt a kutyás rendőrök átrendelése is a déli határszakaszra.

A Készenléti Rendőrség határvadász bevetési osztályai hivatásos állományának 3000 fővel történő létszám fejlesztésével kapcsolatban kiadott ütemtervnek megfelelően 2016-ban a kapitányság illetékességi terültén végrehajtották a toborzási feladatokat.

A beszámoló a közbiztonság érdekében tett intézkedések körében kitér a közterületi jelenlétre is. A Martfűi Rendőrőrs illetékességi területén 2016-ban is biztosítva volt az állandó, 24 órás rendőri jelenlét, gépkocsival és gyalogosan is. Ha szükségessé vált, akkor a Martfűi Rendőrőrs állományán kívül a Közrendvédelmi Osztály járőrei is láttak el szolgálatot a város területén. Az intézkedési reagálás jó szinten alakult, a rendőrőrs működési területén 5-15 perc alatt az első rendőr helyszínre érkezik a bejelentést követően.

Martfűn is végrehajtották a közbiztonságot javító programokat, „a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére" kiadott intézkedési tervben meghatározottakat.

A körzeti megbízottakból létrehozott áldozatvédelmi csoport 2016-ban is felmérte a veszélyeztetett személyeket, akiket folyamatosan tájékoztattak a lehetséges elkövetési magatartásokról.

Az elmúlt évben is folytatták a szórakozóhely ellenőrzéseket, a 18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorítására kiadott intézkedési tervben, valamint a kábítószer- és pszichoaktív anyagok fogyasztásának, terjesztésének visszaszorítására, a közterületi alkoholfogyasztás megelőzésére, a szórakozóhelyek, a zenés, táncos rendezvények és a vendéglátó ipari egységek rendőri ellenőrzésének fokozására, kiadott intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

A társhatóságokkal és társszervekkel közösen több alkalommal végeztek ellenőrzést a Martfűi Rendőrőrs illetékességi területén is. Tovább folytatták a korábbi évek tapasztalatai alapján sikeres ifjúságvédelmi járőrszolgálatot a polgárőrség, a családsegítő szolgálat és az oktatási intézmények ifjúságvédelmi munkatársaival közösen. A település szórakozóhelyein valamint az intézmények környezetében visszatérő ellenőrzéseket végeztek.

A beszámoló szerint a közterületi rendőri jelenlét néha önmagában is visszatartó tényező, amely segíti a bűnügyi tevékenységet is.

A közterületi jelenlét, a közterületek és nyilvános helyek biztonsága jelentősen javult a város térfigyelő kamerákkal történő felszerelésével. A működő kamerarendszer komoly szerepet játszott a bűncselekmények megelőzésében, a jogsértések felderítésében, az éjszakai áthaladó gépjárműforgalom figyelemmel kísérésében, és a már elkövetett cselekmények utólagos felderítését is hatékonyan elősegítette.

Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok ellátására átrendelt állomány közterületről történő elvonása ellenére a közterületi szolgálat hatékony szervezésével fenntartották az állampolgárok szubjektív közbiztonság érzetét. A szolgálatszervezés adta lehetőségek kihasználásával és többletszolgálatok elrendelésével a települések rendőri lefedettsége biztosított volt.

A közrendvédelmi állomány szabálysértés elkövetésekor az intézkedés alá vont személlyel szemben elsősorban a helyszíni bírság kiszabását alkalmazza. A helyszíni bírságolások száma 179-ről 194-re, a kiszabott bírság összege 1,627 millió Ft-ról 1,75 millió Ft-ra emelkedett az előző évi adatokhoz képest. 2016-ban 144 esetben került sor alkoholszonda alkalmazására, melyből 3 pozitív eredményű lett.

A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a körözött és tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység. Amíg 2015-ben 1, addig 2016-ban 6 körözött személyt sikerült elfogni. Emelkedett a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma is, amíg 2015-ben 9 főt, addig 2016-ban 11 főt fogtak el. Az előállítások száma 35-ről 47-re, míg a biztonsági intézkedések száma 37-ről 50-re növekedett 2016-ban. Szabálysértési feljelentéssel 150 esetben éltek. Az elmúlt évben 35 helyi elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottak végre a rendőrőrs területén.

A rendőrőrs illetékességi területe körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a KMB státuszok feltöltöttek. 3 körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 2 fő Martfűn, 1 fő pedig Rákócziújfaluban.

A martfűi körzeti megbízottak az elmúlt évben 28 esetben folytattak le nyomozást, és 76 általános ügyet dolgoztak fel. 7 bűnügyet vád-előkészítési javaslattal küldtek meg az ügyészségnek.

A bűn- és baleset-megelőzés terén tovább folytatták az „iskola rendőre" programot. Az iskolarendőr rendszeresen megjelent a helyi általános iskolában, ahol különböző bűn- és baleset-megelőzési témakörökben tartott tájékoztató előadást. A Megelőzési és Értékelő Alosztály szakemberei pedig az internet veszélyeire hívták fel a figyelmet.

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" rendőrségi programmal kapcsolatos feladatokat is iskolai bűnmegelőzési tanácsadó végzi.

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket kiemelten kezelik a vonatkozó ORFK normának megfelelően. 2016-ban 6 olyan bűncselekmény történt Martfűn (a korábbi évben 1 volt), amely családon belüli erőszakkal volt összefüggésben (2 zaklatás, 1 kapcsolati erőszak, 1 szexuális erőszak, 1 magánlaksértés, l becsületsértés). Ezen túlmenően a vizsgált időszakban a településen 4 általános ügyben nyomoztak családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri intézkedés alapján. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére a településen a tavalyi évben 1 esetben került sor, azonban a Szolnoki Járásbíróság mellőzte a távoltartás elrendelését.

Martfű vonatkozásában 3 esetben érkezett bejelentés családból elszökött kiskorú miatt, mindhárom esetben ugyanaz a kiskorú lány szökött el az otthonából.

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtása is folyamatos.

Rendszeresen tartják a kapcsolatot az illetékességi területünkön működő nyugdíjas klubokkal, idősek szociális otthonával, a családsegítő szolgálattal, tekintettel arra, hogy területünkön is előfordul néhány évente idősek sérelmére elkövetett trükkös lopás, csalás.

A Szolnoki Rendőrkapitányság szakmai tevékenységében továbbra is elsődleges az együttműködés, az állandó kapcsolat fenntartása illetékességi területük önkormányzataival. A kapitányság és a települési önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, kiegyensúlyozott. Közös feladat a közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a lakosságot, a civil szférát és az önkormányzatokat partnerként kezelő munkamódszerek keresése.

A kapitányság vagyon- és közbiztonsági tervének is megfelelően az értékelt időszakban az érintett települések bevonásával Konzultációs Fórumokat tartottak. A fórumok célja a járási problémák felmérése, a járási intézményekkel és hatóságokkal való kapcsolattartás, együttműködés, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése, javaslatok, észrevételek megfogalmazása.

Rendszeres az egyeztetés a Martfűi Polgárőrséggel is, az aktuálisan ellátandó feladatokról és problémákról. Jó kapcsolatuk van a családsegítő szolgálattal, a gyámhivatallal, az iskolákkal, akikkel az együttműködés folyamatos. A társszervekkel, így a Szolnoki Járási és Nyomozó Ügyészséggel és a Járásbírósággal is jó munkakapcsolatot tartanak fenn. ·

A Martfűi Rendőrőrs a hatáskörébe utalt és a különböző intézkedési- és feladattervekben megfogalmazott, rá vonatkozó feladatokat 2016-ban is végrehajtotta. Feladataikat eredményességgel, a társszervek, civil együttműködők támogatásával, a lakosság közbiztonsági igényeinek figyelembevételével a magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében végezték.

A rendkívüli feladatok az államhatár védelmére átrendelteket ugyanúgy próbára tették, mint azokat, akik a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén maradva a rendőrség alapfeladatainak ellátásán, illetékességi területünk bűnügyi-közbiztonsági helyzete stabilitásának megtartásán dolgoztak. Mindezek mellett, a szervezeti kultúraváltás részeként, jelentős számú volt azoknak a segítő jellegű, támogató szándékú, bizalomerősítő intézkedéseknek a köre, melyek a napi feladat végrehajtás szerves részei.

– A lakosok is úgy érzik, hogy Martfűn valóban jó a közbiztonság – erősítette meg a képviselő-testületi ülésen dr. Despotov Svetozar, hivatkozva az időskorúak körében a közelmúltban végzett szociális felmérés ez irányú eredményére. Vass Éva képviselő is elismerő szavakkal javasolta elfogadásra a beszámolót, hozzátéve, hogy Martfűn jó élni.

– A 2016-os év a migrációs helyzet miatt felmerült rendőri feladatok jegyében telt, ami az idei évben is jelentős feladatokat ró a kapitányságokra – mondta Egedi István r. ezredes, kapitányságvezető. A fizikai határzár létesítése, a kettős kerítés és a határvadászképzés is azt a célt szolgálja, hogy a rendőröknek kevesebb távoli szolgálatot kelljen teljesíteniük.

A Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője szerint egyetlen település rendőrsége sem tudna ilyen szinten működni a helyi polgárőrség nélkül. Egedi István a polgárőrség hatékony együttműködése mellett az önkormányzat támogatását is megköszönte a képviselő-testületi ülésen. 

– A statisztikai adatok alapján jelentősen csökkent a bűnözés a városban, de új jelenségekkel is szembe kell néznie az itt élőknek – utalt dr. Papp Antal a testületi ülést megelőző napokban történt bombariadóra. A helyi közlekedés egyik neuralgikus pontjára, a Gesztenye sor a középiskola előtti szakaszára vonatkozóan is a rendőrség együttműködését kérte. A Zsófia halom felújított útjainak védelmében szintén számít az önkormányzat a rendőrség közreműködésére. A nagyobb mezőgazdasági gépek behajtásától hamarosan térfigyelő kamera védi majd ezt a területet.

Az önkormányzat és a lakosság is maximálisan elégedett a rendőrség munkájával – hangsúlyozta a polgármester, idézve a rendőrségi vezetőket, akik szerint Martfű továbbra is a nyugalom szigete.

Herbály Jánosné

2017-05-15 12:30