Közmeghallgatás II. – Közérdekű kérdések és javaslatok

Levegőszennyezettség, hó- és jégmentesítés, fiatalok lakhatási gondjai, fakivágás, társasházak energetikai felújítása, a Tisza-part belterületi szakaszának védelembe vétele, idősek otthonának kialakítása – ezek voltak a kiemelt témái a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott lakossági fórumának.A közmeghallgatással egybekötött, kihelyezett ülésen elsőként Martfű Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és a fejlesztési lehetőségekről adott tájékoztatást dr. Papp Antal polgármester. Ezt követően az önkormányzati képviselők tettek eleget beszámolási kötelezettségüknek, összefoglalva elmúlt évi képviselői tevékenységük legfontosabb elemeit. Végezetül a fórum résztvevői tehették fel közérdekű kérdéseiket, javaslataikat. Második összefoglalónk ez utóbbi témáról készült.

A fórumon elhangzó kérdések sorát, a levegőszennyezettségre valamint a hideg és rendkívüli tél miatt csúszós járdák hatékonyabb, gyorsabb hó- és jégmentesítésére vonatkozó kérdéseivel Makai Lászlóné nyitotta meg.

Dr. Papp Antal válasza alapján megyei szinten Martfűn volt a legjobb helyzet a járdák téli tisztítása terén. Problémák persze voltak, hiszen évtizedek óta nem volt ilyen kemény tél. Az önkormányzat igyekszik még jobban felkészülni a jég- és hómentesítésre, bővítve az ehhez szükséges gépjárművek körét is. Az önkormányzat az intézményei és a közterületek járdáinak állapotáért felel, más járdaszakaszokat a lakosoknak és az üzletek tulajdonosainak kellett volna takarítaniuk, amit sok esetben nem tettek meg.

Martfűn a téli, szmogos időszakban is mérték a levegő minőségét a gyógyhellyé nyilvánítás folyamatában. A légszennyezettség az egészségügyi határértéket nem érte el akkor sem, amikor a keleti irányból érkező szmogfelhő két napon át betakarta az országot. A helyi üzemek szennyezőanyag kibocsátása nem okozhat problémát.

Mit kíván tenni a város a fiatalok itt tartása érdekében? – kérdezte Takácsné Nádi Éva. Martfűn nem találnak eladó, kiadó lakást, házat, építési telket, nincs számukra megfelelő lakhatási lehetőség. A Gesztenye sor a fürdőtől kezdve hiányzó közvilágításának megoldását, valamint a sportpálya kerítése előtti járda rendbetételét is szorgalmazta.

A sportpálya előtti, Szolnoki úti járda a közútkezelő fenntartásában van. Javítását a tulajdonviszonyok rendezését követően kezdheti meg az önkormányzat. Ugyanezen okból nem tudja a város a Rákóczi út felújítását sem elvégezni. Nemrég újabb ígéretet kapott az önkormányzat, hogy ősszel végre megtörténik az óváros e fontos belterületi útszakaszának felújítása.

A Strand úton a Termál SPA tulajdonosa kiépíttette a közvilágítást az elmúlt évben. A saját területén a Gesztenye sor érintett szakaszán is meg tudná ezt oldani. Az energiaszolgáltatón keresztül a közvilágítás kiépítése hosszadalmas, több évet is igénybe vehet. A közvilágítás tervezett korszerűsítése keretében azonban erre is sor kerülhet – tájékoztatott a polgármester.

A fiatalok lakhatása témakörben elmondta: új építési telkek kialakításához területet vásárolt az önkormányzat, emellett Martfűn kb. kétszáz lakás eladó. Az önkormányzat is bekapcsolódik a fiatalok vidéki letelepedését segítő Esély Otthon pályázati programba, amelynek keretében a jelenlegi garzon épületet alakítanák át 28 ifjúsági kislakássá. Ha sikerül ez a pályázat, az új garzonlakásokat bérleti díj nélkül tudják biztosítani a fiatalok részére. Egy másik folyamatban lévő pályázattal a két Bérlők Házából lakásokat alakítanának ki, amellyel közel 60-70 lakással gazdálkodhatna az önkormányzat.

Kérhet-e segítséget az önkormányzati kft. városüzemeltetési ágazatától a társasháza melletti terület kerti munkáinak elvégezéséhez? – kérdezte Szöllősi Éva, utalva a szomszéd épületnél általuk végzett fa- és cserjekivágásra. A többlakásos házak energetikai felújítási lehetőségeivel kapcsolatban arra keres megoldást, hogy sok idős ember már nem szeretne bekapcsolódni a közös felújításba. Szemléletváltást, összefogást vár ezen a téren lakótársaitól.

Fakivágás a lakók hozzájárulásával történhet. Ez esetben is ők igényelték, aminek az önkormányzat eleget tett. Az érintett terület lakásszövetkezeti tulajdonban van, így a zöldfelület egyéb karbantartását, a sövénykivágást is náluk kell kezdeményezni – tájékoztatott a polgármester.

Házszigetelésre az önkormányzatnak is van támogatási pályázata, ebben és az Otthon melege programban való részvételben is szívesen segítenek. Az energetikai felújításba a lakásszövetkezetek is bekapcsolódhatnak. A lakók összefogását az önkormányzat is szorgalmazná.

Rövidesen elkezdődik a Mandula utcában a járdafelújítás, ősszel pedig az ígért fatelepítést is elvégzi az önkormányzat az új út túlsó oldalán. Ezen a területen a továbbiakban kézi eszközökkel vágják majd a füvet – válaszolt Mile János kérdéseire dr. Papp Antal.

Az illegális hulladéklerakás megfigyelését valóban erősíteni kell, amit a térfigyelő kamerák is segítenek. Egy építkezés sok millió forintba kerül, egy nagy konténer bérlése ehhez képes 30 ezer forintos tétel – reagált Frits Niessen felvetésére a polgármester. Az önkormányzati kft. lehetőség szerint folyamatosan szedi össze a hulladékot. Elég szégyenletes a szemét eldobálása! – tette hozzá.

Tiszavirág utat Martfű legjárhatatlanabb útszakaszaként minősítette Takács Sándor, kérve felújítását. – Az érintett út állapotának és felújítási költségeinek felmérése megtörtént, ez a beruházás is szerepel az önkormányzat tervei között, hasonlóan a Tulipán úthoz és még néhány útszakaszhoz, amelyek szintén nehezen járhatóak – hallhattuk válaszként.

A Fotoszintézis Természetvédelmi Egyesület tagjai több zsák szemetet szednek össze rendszeresen a Tisza-part Kikötő téri és kemping melletti szakaszain. Az egyesület nevében Csáky Gyöngyi a hulladéktárolók pótlását és újak kihelyezését kezdeményezte ezeken a területeken. A természetvédelmi egyesület a belterületi Tisza-partszakasz helyi védelem alá vételére irányuló beadvánnyal kapcsolatban is tájékoztatást kért, hozzátéve, hogy ez csak a tábla kihelyezése és a tulajdoni lapon történő bejegyzés költségeibe kerülne.

A védetté nyilvánítás azért nem egy tábla kihelyezése és egy bejegyzés a Földhivatalban! – reagált az elhangzottakra dr. Papp Antal. A terület állami tulajdonban van, kezelője a KÖTIVIZIG. A védetté nyilvánítást kezdeményezte az önkormányzat, de választ még nem kapott. (A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás kezdeményezéséről 2016 júniusában döntött a képviselő-testület. A védetté nyilvánítással még szigorúbb szabályozás vonatkozna a terület növény- és állatvilágának kezelésére – szerk.) Mivel a területre a vízügyi igazgatóság nem készíttetett erdőgazdálkodási tervet, egyelőre nem kezdhetik meg a fakivágást. Az önkormányzat semmiképpen nem járul hozzá tarvágáshoz, csak egyes beteg, problémás fák kivágásához – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat ismételten elindítja a védelembe vételi eljárást.

A védett madarak miatt a KÖTIVIZIG-nek tavasszal és ősszel egy-egy hónapja van a fakivágásra, amire eddig csak azért nem került sor, mert ezekből az időszakokból kicsúsztak – figyelmeztetett Nádi Éva, kérve az önkormányzatot, hogy tevékenyen vegyen részt az értékes, de nagyon elhanyagolt terület helyi oltalom alá vételében.

Nem szeretnénk úgy járni, mint ahogy a növényolajgyár melletti erdősávval, ahol több száz köbméter fát vágtak ki és adtak el – emlékeztetett Lipp Tibor. A gyári lakótelep pincéit nagy esők idején elöntő víz miatt a vízgyűjtők és a csatornahálózat rendszeres takarítását szorgalmazta.

A vízügyi igazgatóság azért szeretné kivágni a fákat, mert árvízhelyzetben gyorsabb lenne a víz lefolyása, a kivágott fára nem tartanak igényt – tájékoztatott a polgármester az igazgatóság által leírtakról.

Az esővíz elvezető rendszer működik a gyári lakótelepen. A szennyvízrendszer, szennyvíztelep kapacitása azonban véges, az átemelő szivattyúk ellenére sem tud jelentős mennyiségű esővizet befogadni. A 30-40 éve elhanyagolt csatornák tisztítását az elmúlt évben kezdte el az önkormányzat. Korábban folyamatos ügyelet volt a szennyvíztelepen, most csak akkor intézkedik a szolgáltató, ha visszaduzzaszt a rendszer, és jelzés érkezik az átemelő szivattyúk meghibásodásáról – hallhattuk válaszként.

Kérész út felújítása során esetenként soká kezdték meg az aszfalt bedolgozását – jelezte Lipp Tibor. Valóban van egy útszakasz, ahol nem a legjobb a bedolgozás minősége – reagált az elhangzottakra dr. Papp Antal. Az önkormányzat a most és az egyéves bejáráskor jelentkező hibákat is jelzi a kivitelezőnek, amelyeket garanciálisan javítaniuk kell.

garázsoktól a Május 1 úton elhelyezett 1100 literes kukákba hordják a szemetet, sokszor a tároló mellé rakva – vetette fel Barhács Andrea.

Jogszabály szerint a hulladéklerakás tilos. A garázstulajdonosok nem kérnek kukát, nem akarják fizetni, így valójában haza kellene vinniük a hulladékot – hangzott el a közmeghallgatáson.

Terenyei Joachim felvetéseire válaszolva dr. Papp Antal elmondta: A martfűi önkormányzat soha nem működtetett idősek otthonát. Az óvárosi épületet vállalkozás üzemeltette, az önkormányzat szerződés alapján helyezhetett el ott néhány idős embert. Miután a vállalkozás csődbe ment, az ott élő idősek más, szolnoki intézménybe kerültek, amely köteles volt őket ellátni.

Egy a kistérséggel kötött megállapodás alapján, a szolnoki intézmény telephelyeként üzemelhetne Martfűn idősek otthona. Jogszabály szerint ugyanis ma nem lehet idősek otthonát létrehozni. Ha az önkormányzat megnyeri az erre a célra benyújtott pályázatát, akkor leghamarabb három év alatt, a Mártírok úti általános iskola ilyen célú átalakításával, biztosítani lehetne a telephely létrehozásához szükséges épületet. Az idősek otthona üzemeltetéséhez minden érintett településnek jelentősen hozzá kell járulnia, de ezt fel kell vállalni – hangsúlyozta a polgármester.

Martfűn a sporttámogatás országos szinten kiemelten magas, amit számokkal is alátámasztott dr. Papp Antal. A támogatás viszont sokfelé oszlik, Martfűn több szakosztály sportegyesület működik és kap támogatást, mint a környező településeken.

A sport, különösen a csapatsport terén nehézkes az utánpótlás nevelés. A martfűi sportélet azonban új sportágakkal színesedett, amelyhez jelentős támogatást nyújt az önkormányzat, nem csak anyagilag, hanem létesítményhasználatban is – tette hozzá Tarjányiné Tasnádi Edit.

Zsófia bejárónál valóban szükség volna jelzőlámpára, amit az önkormányzat jelzett és ismét jelezni fog a MÁV-nak. Korábban a szolgáltató azzal utasította el ezt a kérést, hogy az út minősítése alacsony, oda nem kell jelzőlámpa.

A két templom mögötti terület lakó- és gazdasági övezetbe tartozik, kereskedelmi egységeket  számára. Ezen a területen nem lehet fát telepíteni.

Az égetést jogszabály tiltja, a Zsófia zártkertekben is. A zöldhulladék, nyesedék elszállítását a szolnoki szolgáltatótól igényelhetik a tulajdonosok.

A hulladéklerakó rekultivált területére tíz évig fenntartási kötelezettség vonatkozik. Ezen a területen sem lehet fásítani, a védőréteg fólia nem sérülhet. Napelemeket lehet telepíteni, de azt is csak speciális technológiával, ami nem sérti meg a szigetelő réteget.

Terveik szerint a város teljes lakosságára vonatkozóan készülne szociális felmérés, ami azonban most anyagi és egyéb okok miatt nem valósulhatott meg. Végül azt a réteget célozták meg, amely talán legkevésbé ismeri a lehetőségeit és a legritkábban szokott segítséget kérni – válaszolt Szöllősi Éva ez irányú kérdésére dr. Despotov Svetozar.

A kiskorúak helyzete jobban nyomon követhető, mint az időseké. A bölcsődében, az óvodában és az iskolákban ugyanis gyermekvédelmi, ifjúságvédelmi felelősök működnek, akár a pedagógus, akár a szülő jelzésére azonnal tudnak reagálni. A legátláthatatlanabb és a legnehezebben nyomon követhető valóban az idős korosztály helyzete. A legkritikusabb réteget vizsgáltuk most meg az időstérkép elkészítésével – egészítette ki az elhangzottakat Gonda Istvánné.

A közmeghallgatással egybekötött, kihelyezett képviselő-testületi ülésen elhangzó kérdések és javaslatok fontos visszajelzések az önkormányzati testület számára, mint ahogyan ezt az elhangzott felvetések nagy száma és sokszínűsége is mutatja.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez>>>

2017-04-04 09:18