Térségi fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátás martfűieknek is

2017. április 1-jétől Martfű Város Önkormányzata is csatlakozik a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz, vállalva a feladatellátásból a településre háruló, lakosság arányos költségeket. A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés megkötéséről 2017. március 13-án döntött a kistérségi társulás társulási tanácsa.A sürgősségi fogorvosi ügyeleti ellátásra kijelölt fogorvosi rendelő címe: Szolnok, Móra F. út 9. Az ügyeleti ellátás az ellátásban résztvevő önkormányzatok – köztük Martfű –illetékességi területén élő – állandó bejelentett lakcímmel illetve tartózkodási hellyel rendelkező – lakosaira terjed ki, heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon, 8 órás időtartamban, sürgősségi fogászati betegellátásban gyakorlott fogorvos és fogászati végzettséggel rendelkező szakdolgozói jelenléttel.

A térségi fogorvosi ügyelet ellátására 2017 januárjában közbeszerzési eljárást írt ki a társulás. Az eljárás lezárását követően, a társulás tagjaként önkormányzatunk is csatlakozhat az ügyeleti ellátáshoz, a lakossági alapellátás biztosítása érdekében.

Hétvégén nincs helyben fogorvosi ügyelet, Szolnokon pedig, mivel Martfű nem volt a Szolnoki Kistérség tagja, eddig elutasították a betegeket. Miután Martfű Önkormányzata is csatlakozott a térségi fogorvosi ügyelethez, áprilistól a szolnoki ügyeleten jelentkező martfűieknek ugyanúgy ingyenes sürgősségi ellátásban kell részesülniük, mint a térség más településeiről érkezőknek.

A fogorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodás három évre szól, 2020. március 31-ig biztosítja településünk lakói számára a fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást.

Herbály Jánosné

2017-03-27 17:19