Bölcsődei, óvodai beiratkozás a 2017/2018. nevelési évre

HIRDETMÉNY

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei, óvodai beiratkozás a 2017/2018. évi nevelési évre az alábbi helyen és időpontban történik:Bölcsődei beiratkozás: Martfű, Bata u. 4/a. (Bölcsőde)

2017. május 3-tól május 5-ig naponta 8-16 óra között.

Bölcsődei gondozást 8 hónapos kortól 3 éves korig biztosítunk a gyermekek számára. Azok a szülők igényelhetik a bölcsődei ellátást, akik dolgoznak, felsőoktatási tanulmányokat folytatnak vagy szociálisan rászorultak.

A felvétel eredményéről 2017. június 5-ig a szülő írásban értesítést kap.

A gyermekek bölcsődei ellátása a nyitva tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,

a gyermek TAJ kártyája,

a gyermek anyakönyvi kivonata,

külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

Óvodai beiratkozás: Martfű, Munkácsy út 79. (Munkácsy úti Óvoda)

2017. május 3-tól május 5-ig naponta 8-16 óra között.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló jogszabály hatályos állapota alapján kötelező beíratni azt a gyermeket aki:

- 2017. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva annak az évnek az augusztus 31 napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik:

- 2017. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Férőhely esetén felvételre kerülhetnek azok a gyermekek is, akik:

- 2018. február 28-ig betöltik a 3. életévüket.

A szülő bármelyik óvodai telephelyre beírattathatja gyermekét, de a körzethatárok figyelembevételével, a férőhelyek ismeretében az intézményvezető dönt a felvételről. A felvétel eredményéről 2017. június 5-ig a szülő írásban értesítést kap. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét a város minden óvodája biztosítja az alapító okirat szerint.

A gyermekek óvodai ellátása a nyitva tartás alatt 530-1700 óráig megoldott.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő (törvényes képviselő, gyám) személyazonosításra alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon,

sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,

a gyermek TAJ kártyája,

a gyermek anyakönyvi kivonata,

külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezését igazoló dokumentum.

Beiratkozási körzetek a 2017/2018-as nevelési évre:

Játékvár Óvoda és Bölcsőde - Munkácsy úti Óvoda: Akácfa út, Állami Gazdaság kolónia, Babits Mihály utca, Bercsényi Miklós út, Borostyán utca, Csók István út, Damjanich út, Déryné utca, Dobó Katalin út, Erdő út, Hársfa út, Juhász Gyula utca, Kassák Lajos út, Kérész út, Kövér major, Kőrizs út, Krúdy Gyula utca, Levendula utca, Liliom út, Madách út, Mariháza tanya, Martos Flóra út, Mártírok útja, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy út, Napraforgó utca, Nefelejcs út, Piac tér, Radnóti Miklós út, Réti tanya, Rózsa út, Szegfű út, Szent István tér, Széchenyi út, Szolnoki út - páratlan oldal, Szolnoki út - páros oldal 2 - 78 számig, Táncsics Mihály út, Téglagyár gyártelep, Tóth Árpád utca, Tulipán út, Vajda János utca, Varga Katalin út, Váci Mihály út, Virág út, Zöldfa út.

Játékvár Óvoda és Bölcsőde - Kossuth úti Tagóvodája:

Ady Endre út, Alma utca, Arany János út, Árpád Fejedelem utca, Bartók Béla utca, Bem út, Bocskai út, Cseresznye utca, Deák Ferenc utca, Galagonya utca, Géza fejedelem utca, Hunyadi János utca, Jókai Mór út, József Attila út,  Juhász dűlő, Kossuth Lajos út, Kölcsey út, Körte utca, Mandula utca, Meggy utca, Móra Ferenc út, Petőfi Sándor út, Pipacs utca, Rákóczi út, Szabó Pál út, Szilva utca, Szőlő utca, Tisza Antal út, Tisza-hajlat út, Tompa Mihály utca, Vasvári Pál utca, Veres Péter út, Vitéz dűlő, Zrínyi Miklós út, Zsófia halom út.

Játékvár Óvoda és Bölcsőde - Május 1. úti Tagóvodája:

Bajcsy-Zsilinszky út, Bata utca, Béke út, Gesztenye sor, Hősök tere, Ifjúsági út, Iskola utca, Május 1. út, Simon Ferenc út, Szolnoki út páros oldala 84-118- számig, Tisza-parti út, Tiszavirág utca

Bölcsődei, óvodai beiratkozás letöltése>>>

2017-03-09 16:55