Lakóépületek energetikai felújítása önkormányzati támogatással

Önkormányzati kamatmentes hitel segítségével újult meg az elmúlt évben a Gesztenye sor 12. szám alatti Gesztenye virág társasház teljes homlokzata. A beruházás negyven százalékát önkormányzati hitel fedezte, amit havonta, a lakóközösség számlájáról fizetnek vissza, négy éven keresztül. A felújítás, amellett, hogy növeli az ingatlanok értékét, javítja az ott élők komfortérzetét, a 10 cm-es homlokzatszigetelésnek köszönhetően, a fűtési költségeket is jelentősen csökkentette. A Martfű közigazgatási területén lévő lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak támogatására az önkormányzat évente pályázatot ír ki. A pályázat keretében az önkormányzat kamatmentes támogatást nyújt a lakóépületek utólagos hőszigetelési munkálataihoz, a megújuló energiafelhasználás növeléséhez, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítéséhez hőszigetelt épületekben, valamint a hazai és európai uniós pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához.

Molnár Aranka 1995 óta él a Gesztenye sori, nyolclakásos, magántulajdonban lévő ingatlanban, egy évtizede közös képviselőként is segítve a húsz éve társasházként működő közösséget.

Az épület felújítása, meglévő pénzeszközeik és lakás-takarékpénztári megtakarításaik segítségével, 2008-ban a tető rendbetételével kezdődött. A társasház megalakulása óta folyamatosan felújítási alapot képeznek, a befizetendő összeget annak függvényében változtatva, hogy milyen nagyobb munkákat terveznek.

–            Az elmúlt két-három évben már felmerült a hőszigetelés igénye is. A lakók egyénileg kicserélték a nyílászárókat, majd tavaly év elején konkrétan megfogalmazódott, hogy legyen homlokzatszigetelés, illetve a lépcsőházakban cseréljük ki hőszigeteltre a nyílászárókat. Költségvetést készítettünk, árajánlatokat kértünk, amelyek közül a legkedvezőbb, hat és fél milliós ajánlat mellett köteleztük el magunkat.

Hárommilliós lakástakarék megtakarításunk hitellehetőségének felvétele volt az egyik alappillére a beruházásnak. A felújítási alap egyik részét fordítottuk a lakástakarék szerződésbe, ezen kívül a felújítási alap számlánkon is gyűlt a pénz. Körülbelül másfél milliós önerőnk volt a lakástakarékon kívül. Folyamatosan figyeltük az önkormányzati pályázatot, igényeltük és meg is kaptuk a maximális összeget, a lakásonként adható háromszázötvenezer forintot.

A lakóközösség száz százalékban támogatta a beruházást, azok a lakók is, akik évtizedek óta itt laknak, illetve olyan fiatalok is, akik épp a lakás eladásának folyamatában voltak. Úgy vélekedtek, hogy egyrészt értékesebb lesz az ingatlanuk az eladáskor, másrészt pedig az itt élőket is segíteni akarták az igenlő döntéssel.

A kora ősszel elkezdett munkálatok mára 95 százalékban elkészültek, a lábazat színezése és kisebb famunkák vannak még hátra. A vállalkozás korrekten, jól, gyorsan dolgozott, együttműködtek a lakókkal. Le- és felszerelték a redőnyöket, a kért klímaszerelővel visszaszereltették a klímát.

Felújítani egy 6-8-10 lakásos társasházban csak akkor lehet, ha egyrészt igyekeznek dokumentáltan is társasházzá válni. Maga az összefogás nem elég, jogi formát kell létrehozni. Másrészt pedig érdemes kis összegeket folyamatosan a megtakarítási alapba tenni. Valamilyen banki megtakarítási forma kötése is javasolt, előrevetítve a megvalósítandó célokat.

Örültünk ennek az önkormányzati lehetőségnek, ami többszázezer forintot jelentett lakásonként, hiszen e nélkül valószínűleg még egy-két évet várni kellett volna a felújítással. Így korábban nekiláthattunk a lakásonként hét-nyolcszázezer forintnyi beruházásnak, amivel már most komfortosabbak, melegebben az otthonaink.

Akinek szándékában áll itt élni, még hosszú évtizedeken keresztül akarja ezt az épületet jó állapotban használni, tudja, hogy arra fordítani kell! – hangsúlyozza Aranka. – A felújításban maximálisan partner volt a lakóközösség. A technikai dolgokban én jártam el, erre felhatalmazott a nyolc lakás tulajdonosi csoportja. Begyűjtöttük az árajánlatokat, megbeszéltük az önkormányzati hitel felvételét és hogy lakástakarék hitelt is kötünk. A társasház nem is köthet semmilyen  szerződést, míg a lakóközösség 90%-a ehhez nem járul hozzá.

Az önkormányzati hitel felvételéhez főépítészi nyilatkozatra is szükség volt. Fő szemlélet, hogy minél kevesebb dolog törje meg az egységes homlokzatot, színe illeszkedjen a Bata lakótelep eredeti színvilágához.

A közös képviselő szerint a Bata lakótelep igazán jó közeg, ezek a házak a megépítésüket tekintve nagyon jók, de a 21. században már nem lennének élhetőek az eredeti paramétereikkel.

Ez a társasház két nagy beruházáson túl van, a tetőcserén és a szigetelésen, és megoldották a nyílászáró cserét is. Az önkormányzati támogatáson túl, további lehetőség a társasházak számára a megújuló energia hasznosítására irányuló pályázat, amelybe társasházanként és lakásonként is be lehet kapcsolódni.

Az önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakóépületek energetikai felújítását célzó, kamatmentes hitelt, amelyre pályázatot nyújthatnak be a város közigazgatási területén lévő családi házak természetes személy tulajdonosai, lakásszövetkezet, valamint azok a társasházak, melyek felújítási alapképzési kötelezettségüknek eleget tesznek.

Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek esetén az utólagos hőszigetelési munkák csak a teljes épületre vagy dilatációval határolt épületrészekre vonatkozóan és egységesen készülhetnek.

A támogatás összege a beruházásra/felújításra vonatkozó költség 50%-a, családi ház esetében legfeljebb 500 ezer Ft, 2-4 lakásos lakóépület esetében legfeljebb 400 ezer Ft/lakás, 5 lakás feletti lakóépület esetében legfeljebb 350 ezer Ft/lakás.

A pályázati adatlapot, a szükséges mellékletekkel, a Martfű Polgármesteri Hivatal részére kell eljuttatni. A benyújtott pályázatok értékelését Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága végzi.

A támogatás visszafizetését a folyósítást követő hónaptól, havi részletekben, kamatmentesen, minden hónap 15. napjáig kell teljesíteni, legfeljebb 48 hónapon belül.

A pályázattal kapcsolatban részletes információ a Martfűi Polgármesteri Hivatalban Pápai Jánostól (202. számú iroda) kérhető, az 56/450-222 telefonszámon, valamint a jpapai@ph.martfu.hu  e-mail címen.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez ›››

2017-02-07 15:53