Felhívás – Megfigyelési és védőkörzeti zárlat madárinfluenza miatt, Martfűn is

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal elsőfokú élelmiszerlánc felügyeleti hatósági jogkörében eljárva, madárinfluenza megállapítása miatt Martfűt is érintő megfigyelési és védőkörzetet rendelt el 2017. január 24-én. A megfigyelési és védőkörzetek elrendelését a határozat alapján Mezőhék településen megállapított H5N8 magas patogenitású madárinfluenza betegség előfordulása indokolja.A védőkörzet a mellékelt térképen jelölt, Mezőhéket érintő kitörési pont körül 3 km sugarú körben Martfű és Kengyel külterületének jelölt részére vonatkozik, Martfű külterületének szélét érintve.

A megfigyelési körzet a térképen jelölt, Mezőhéket érintő kitörési pont körüli 10 km sugarú körben található alábbi területre vonatkozik: Martfű település teljes belterülete és külterülete, Rákócziújfalu település külterületének keleti része, Vezseny település külterületének keleti része, Kengyel település külterületének déli része és Bagimajor településrész.

A megfigyelési körzetbe és védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra egyaránt elrendelt intézkedések alapján:

A településen minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. Amennyiben ez nem oldható meg, vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és hálóval lefedni a kifutóból/legelőről, melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gazdaság más baromfiállományaival, más fogságban tartott madarakkal vagy a vadon élő madarakkal ne érintkezhessenek.

A baromfit zárt térben, vagy olyan védelmet biztosító helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen megakadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így azoknak a baromfi táplálására szolgáló, élelemmel vagy vízzel való érintkezését.

A megfigyelési körzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra/háztáji udvarokra vonatkozó intézkedések szerint:

Tilos a baromfi, tojásrakás előtt álló baromfi, napos baromfi és tojás megfigyelési körzeten belüli mozgatása, szállítása a megfigyelési körzetből a megfigyelési körzeten kívül fekvő gazdaságokba, vágóhidakra, csomagoló központokba vagy tojástermékek előállítására szolgáló létesítménybe.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként számba kell venni.

Tilos megfigyelési körzeten és megfigyelési körzeten kívülről származó az azonnali levágásra szánt baromfi behozatala a megfigyelési körzet területére, valamint az abból származó nyers hús kivitele a megfigyelési körzet területéről.

A megfigyelési körzetre elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaság takarítása és fertőtlenítése befejezésének napjától számított legalább 30 napig kell fenntartani.

A JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal megfigyelési és védőkörzet elrendelésére vonatkozó határozatai>>>

2017-02-02 15:49