Új közszolgáltatási szerződés, továbbra is jól működő hulladékszállítás – Zöldhulladék-gyűjtés edényekbe, szigorú feltételekkel

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. A közszolgáltatási szerződés tartalmának véglegesítéséről, hosszas egyeztetési folyamatot lezárva, a 2017. január 26.-i ülésén döntött a képviselő-testület. A megállapodás részeként a zöldhulladék gyűjtésére új edényeket vezet be a szolgáltató. A műanyag, fém és papír gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőből pedig, indokolt esetben, második is kérhető.A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölése alapján, 2016 augusztusától eddig is az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. végezte városunkban hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Az önkormányzat törvényi kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szerződés útján biztosítja. A közbeszerzésekről szóló törvény lehetőséget ad a helyhatóságok számára, hogy közbeszerzési eljárás lebonyolítása nélkül megkössék a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére vonatkozó szerződést, ha a szerződő felek szerződéssel érintett tevékenysége éves nettó árbevételének kevesebb, mint 20%-a származik a nyílt piacról.

Az önkormányzat 2015. augusztusi határozatával csatlakozott a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, amelynek vagyonát az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemelteti.

2017. február 1-jétől már az új, tízéves időtartamra kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján végzi a hulladékkezelést Martfűn az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagjai támogatták a szerződés elfogadását – tájékoztatott a bizottság álláspontjáról Vass Éva. – A szerződésben illetékeseknek, elsősorban a polgármesternek, hosszas tárgyalás eredményeként a város számára kedvező szerződést sikerült megkötni. Azok a feltételek, amelyeket a szerződés tartalmaz, alapvetően fogják biztosítani a korábbi hulladékszállítással kapcsolatos feladatok elvégzését. Bízunk abban, hogy azt a széles körben elfogadott és jónak értékelt tevékenységet, amit korábban a nonprofit kft. végzett, a későbbiekben is, az új formában is továbbra tudjuk élvezni. A hulladék begyűjtésére vonatkozó szállítási időpontok alapján úgy tűnik, hogy erre van esély, sőt, a zöldhulladékok terén a zsákok helyett a konténerbe gyűjtés még kedvezőbb lesz a lakosság számára – emelte ki az önkormányzati képviselő.

– Valóban hosszú, több hónapos tárgyalásokon vagyunk túl, amelyeken próbáltam érvényesíteni, hogy legalább ugyanolyan színvonalú legyen a hulladékszállítás, mint amit eddig sikerült megvalósítanunk. Ez a szerződés garancia lehet erre – erősítette meg a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal polgármester.

A szelektív hulladékgyűjtés terén, új elemként, az üvegszállítás is bekerült a szerződéstervezetbe. Megrendelés alapján biztosított lesz a megtelt konténerek folyamatos elszállítása. Az önkormányzati feladatellátásban a sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő edények elszállítására háromhetente került sor, a továbbiakban ezeket havonta szállítja el a szolgáltató. Ha valóban szükséges, családi ház esetében második sárga fedelű edényt is biztosítanak – tájékoztatott a polgármester.

A zöldhulladékok esetében megszűnik a zsákos rendszer. Zöldfedelű kukákat helyez ki a szolgáltató, amelyek elszállítására, a város teljes területén április 1. és december 15. között hetente, keddi napokon kerül sor.

A hulladékgazdálkodási szerződés részeként az illegálisan lerakott hulladékok elszállításáról és az önkormányzati tulajdonú gyűjtőjárművek bérbe adásáról is megállapodott az önkormányzat a szolgáltatóval.

– A két hulladékszállító gépjárművet bérelni fogja az NHSZ, és ennek fejében az illegálisan lerakott hulladékok számára hetente három, 1100 literes konténert és annak elszállítását biztosítja az önkormányzat számára, illetve átlagosan kéthetente 35 köbméter zöldhulladékot is elszállít a szolgáltató. A város területén illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtése továbbra is az önkormányzati kft. feladata lesz.

Garanciát kért és kapott a képviselő-testületi ülésen a városközpont, pl. a Spar közelében lévő szelektív hulladékgyűjtő edények mellett időről időre felhalmozódó hulladékok elszállítására dr. Despotov Svetozar.

A gyűjtőedények mellé helyezett hulladékok kezelése az önkormányzati kft. feladata lesz. – A gyűjtőszigetek folyamatos ürítésének elősegítésére a kft. munkatársai jelzik a szolgáltatónak, ha a konténerek megteltek – tájékoztatott Veres Gábor, a társaság ügyvezetője.

– A mostani szerződés sokkal jobban körbeírja, hogy adott esetben nekünk és az önkormányzati kft.-nek mi a feladata. Ebből a szempontból talán könnyebb lesz mindannyiunknak eljárni. Mi elmentünk a tárgyalások során a határig, ennél tovább nem fogunk tudni elmenni, ezért a szerződésben lévőket szigorúan, és csak azt, be is fogjuk tartani!  – hangsúlyozta a testületi ülésen Lits László.

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt is megerősítette, hogy minden további sárga fedelű szelektív edény igénylése esetén meg fogják vizsgálni, hogy az első edényben megfelelően helyezik-e el a hulladékot.

Lits László is jelentős előrelépésnek nevezte a zöldhulladékok gyűjtésére használható edények bevezetését, de azt is hangsúlyozta, hogy ha a zöldhulladékok közé jelentős kommunális hulladék keveredik, nem szállítják el, nem keverhetik a többi, a közösség által összegyűjtött, komposztálásra szánt zöldhulladékkal. Visszatérő probléma esetén a zöldhulladék gyűjtés stabilitását veszélyeztetőktől a gyűjtőedényt is visszavonhatják.

Különösen a társasházakban élőknek kell majd figyelniük, hogy a zöldhulladékok számára kihelyezett konténereket valóban csak erre a célra használják.

– A mi felelősségünk, a martfűi lakosok felelőssége is, hogy a komposztáláshoz megfelelő anyagokat, a zöldhulladékot, a szelektív gyűjtést illetve a kommunális hulladékokat is jól kezeljük – erősítette meg dr. Papp Antal.

Az itt élők felelősségét hangsúlyozta a szelektív hulladékgyűjtés terén Gonda Istvánné is, kiemelt fontosságúnak tartva a megfelelő tájékoztatást. Városunk alpolgármestere szerint is közös érdekünk, hogy ezzel a szerződéssel élni tudjunk – utalt a zöldhulladék gyűjtő edények bevezetésére és megfelelő használatára, elsősorban a lakótelepi övezetekben, ahol nehezen beazonosítható, hogy ki mit helyez a gyűjtőedényekbe. – Kialakult kapcsolat van a szolgáltatóval, meg tudtunk egyezni, induljon a munka, bízom benne, hogy korrekt és jó kétoldalú kapcsolat alapja lesz a most elfogadott szerződés.

– Sok-sok munka árán elértük, hogy jól működjön a saját hulladékgazdálkodási cégünk, de a kormányzati szándékok ezt felülírták – tette hozzá az elhangzottakhoz dr. Papp Antal, utalva a számlázás és a finanszírozás terén kialakult, a szolnoki szolgáltatót is érintő bizonytalanságokra. – Szolgáltatónak lenni kell, erre jogszabály kötelezi az önkormányzatot. Az eddigi szolgáltatási színvonalat szerettük volna megtartani, amit a mostani szerződés alapján várhatóan sikerül elérni – hangsúlyozta a polgármester, kérve ehhez a szolgáltató további együttműködését.

Herbály Jánosné

2017-01-31 16:49