Fejlesztéspolitikai aktualitások, pályázati lehetőségek a következő uniós tervezési időszakban

A 2014 - 2020 közötti uniós tervezési időszak vállalkozásokat ösztönző programjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők Martfű Város Önkormányzata a Városházán, november 14-én délután megtartott vállalkozói fórumán.A következő, hétéves költségvetési időszakban, az Európai Unió meghirdetett célkitűzéseinek megfelelően, a piacorientált szemlélet, valamint az unió versenyképessége és foglalkoztatási szintje szempontjából kulcsfontosságú kis- és középvállalkozások hangsúlyos szerepet kapnak. A cél az, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot.

2014 és 2020 között mintegy 7300 milliárd forint uniós támogatást használhat fel fejlesztésre Magyarország. A támogatás 60 százaléka közvetlenül a gazdaságfejlesztés ösztönzésére, a foglalkoztatás bővítésére, a kutatás-fejlesztés és innováció fokozott támogatására, az energiahatékonyság növelésére, valamint a szegénység csökkentésére fordítható.

A most megrendezett vállalkozói fórumon a Széchenyi Programiroda szolnoki irodájának képviselői az aktuális és a várható pályázati lehetőségekről, a megyei kormányhivatal járási munkaügyi kirendeltsége az elérhető vállalkozástámogatási formákról, a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. a közeljövő pályázatkiírásairól, valamint a társaság pályázattámogató tevékenységéről adott tájékoztatást.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Regionális Programiroda fő feladata az európai uniós pályázati lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése, a pályázatok benyújtásának segítése, a vállalkozások versenyképességének fokozása - tájékoztatott Csáti Andrea. A regionális programiroda humánfejlesztési tanácsadója a jelenleg futó pályázatokat is összegezte.

A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására” pályázati felhívást Menkóné Tóth Anita, a programiroda fejlesztési tanácsadója ismertette.

A pályázati kiírás célja a közvetlen munkahelyteremtés, azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit.  

Az erre a célra rendelkezésre álló 8,5 milliárd forintos keret pályázó szervezetenként 460 ezer, illetve 30 millió forint közötti támogatást tesz lehetővé, akár 100%-os támogatási intenzitással. A kilenc hónapos teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatás mellett, a cégen belül segítő mentor pótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatásával is számolhatnak a pályázók.

Kedvezőek a 2014 - 2020 közötti uniós tervezési időszak vállalkozásokat segítő kilátásai. Gazdaságfejlesztésre uniós forrásból mintegy 4500 milliárd forint jut 2020-ig.

A támogatások tekintetében az EU célja a mostani fejlesztési időszakban, 2007 és 2013 között a kevésbé fejlett országok és régiók segítése, támogatása, versenyképessé tétele volt. A 2014 - 2020-as időszakban egyértelműen az Európai Unió versenyképességének megerősítése, növelése lesz a cél. Míg ebben az időszakban a támogatás 16%-a jutott gazdaságfejlesztésre, a következő időszakban ez az arány 60% körüli lesz, ami rendkívül jó hír a kis- és közepes vállalkozások számára - hangsúlyozta Pató Erika. A Széchenyi Programiroda fejlesztési tanácsadója konkrét pályázatokkal kapcsolatos információkról még nem tudott beszámolni, ugyanis az operatív programokat még nem fogadták el az unió központjában, csak általánosságban az irányelvekről, a prioritásokról adott számot.

Hét év alatt várhatóan 7300 milliárd forint hívható le Magyarország számára a strukturális és kohéziós alapokból.

A következő időszak vállalkozásfejlesztési programjaira, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, összességében 59,1% jut a vállalkozások fejlesztésére, két új program, a Területfejlesztési Operatív Program (TOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) figyelembevételével.

Megváltozik az intézményrendszer is. Míg most a központi irányítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez tartozik, a következő időszakban az irányító hatóságok a minisztériumokhoz, a szakpolitikáért felelős tárcához kerülnek.

A foglalkoztatás és a munkavállalás támogatására 1200 milliárd forint, a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fejlesztésére 1100 milliárd, a közlekedésre 900, az energiahatékonyság növelésére, a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére 800 milliárd, kutatás-fejlesztésre 700 milliárd forint szerepel a fejlesztési célok között.

Legkorábban a jövő év februárjára összehívott EU-csúcson dőlhet el, hogy Magyarország mekkora támogatást kap. Jelenleg a társadalmasítás zajlik: a www.szamitaszavam.hu oldalon megtalálhatóak a tervezett operatív programok, amelyekhez várják a véleményeket, javaslatokat.

A munkaügyi kirendeltségek támogatási lehetőségeiről Nagy Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének programkoordinátora tájékoztatta a fórum résztvevőit.

November elején indult és egyelőre 2013. december 31-ig érhető el, a nők 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba menetelének támogatására irányuló program, egy éves időtartamra. A program azon 55 év feletti nők foglalkoztatásához nyújt 100%-os bérköltség-támogatást, akik legalább 6 hónapja nyilvántartott álláskeresők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik.

A másik program, ami 2011-ben indult, és jelenleg a munkaügyi kirendeltség által nyújtott támogatások nagy részét lefedi, a TÁMOP 1.5.2 programon belül a munkáltatókat érintő bértámogatás, illetve bérköltség támogatás. A támogatás a programban meghatározott hat célcsoport bármelyikébe tartozó regisztrált álláskereső után igényelhető. A 2015 áprilisáig tartó program fő prioritása a pályakezdők és a 25 év alatti fiatalok támogatása.

A támogatható célcsoportok körébe tartoznak az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők illetve a 25 év alattiak. Gyakorlatilag az ő bérüket és járulékaikat három hónapra a munkaügyi kirendeltség finanszírozza uniós forrásból. Maximum további nyolc hónapig a munkabér ill. járulékainak 70%-a lehet a támogatás, amit négy hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség követ.

A harmadik célcsoport, az 50 év felettiek foglalkoztatására háromszakaszos támogatás vehető igénybe. Az első szakasz a munkabér és járulékai 100%-os támogatásával, a második 50%-os támogatással, a harmadik szakasz a járulékok átvállalásával jár, mindez 4-4-4- hónapos időtartamban.

A negyedik célcsoport a gyesről, gyedről, ápolási díjról visszajövő álláskeresők támogatására nyújt lehetőséget. Az ötödik célcsoport azokból áll, akik már kimerítették az álláskeresési járulékokat, tartós munkanélküliek, foglalkoztatás-helyettesítő támogatásban részesülnek. A hatodik pedig a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek célcsoportja. A tartós munkanélküliek után bértámogatás adható, maximum 8 hónapra, négy hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, és maximum 70%-os mértékben.

A jövő évi további programokra még a munkaügyi kirendeltségeknek sincs rálátásuk. Az új információk megismerése érdekében mindenképpen érdemes tartani a kapcsolatot a munkaügyi kirendeltségekkel - emlékeztetett Nagy Zoltán.

A vállalkozói fórumon a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. pályázattámogató tevékenységéről, a várható pályázati lehetőségekről is hallhatunk.

Az önkormányzat, a pályázati tanácsadó kft.-vel kötött szerződés alapján, továbbra is finanszírozza a kis- és közepes vállalkozások pályázatainak elkészíttetését, ezzel is elősegítve, hogy minél több fejlesztési és foglalkoztatást támogató forráshoz jussanak a helyi gazdálkodók. Erre az önkormányzat kis- és közepes vállalkozásokat támogató alapja nyújt fedezetet.

-              A martfűi önkormányzattal együttműködve, pályázati, projektmenedzsmenti szolgáltatásokkal próbáljuk segíteni a helyi kis- és középvállalkozásokat - hangsúlyozta Vasvári Ferenc, a társaság tanácsadója.

A nagy tapasztalatokkal rendelkező, nemzetközi vállalkozás legfontosabb szolgáltatásai: pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, projektmenedzsment, a pályázatokhoz kapcsolódó hitelkonstrukciók kidolgozása, közbeszerzési ajánlatok készítése, az egyes pályázatokhoz kapcsolódó különféle tanulmányok elkészítése.

A cég nem pusztán a pályázatot készíti el, hanem a pályázat nyertességét követő teljes projektmegvalósítást segíti, a támogatási szerződés megkötésétől a közvetítő szervezetekkel való kapcsolattartásig.

 - Azt nem tudjuk, hogy milyen pályázati kiírások jönnek a 2014 - 2020-as időszakban. Nyilván mi, illetve az ügyfeleink is nagyon várnak klasszikus pályázati kiírásokat, mint pl. az eszközbeszerzéses pályázatok, telephelyfejlesztés, kutatásfejlesztési, munkahelyteremtő, munkahelymegtartó beruházásokra irányuló sikerpályázatok, amelyek minden kis- és középvállalkozásnak érdekesek lehetnek - fogalmazott a vállalkozói fórumon Vasvári Ferenc.

Tájékoztatójából azt is megtudtuk, hogy a napelemes rendszerek ára fokozatosan csökken. A napelemes beruházásnál jelenleg nincs jobb befektetés. Éves szinten nullára ki lehet hozni egy átlagos háztartás villamos energia felhasználását, a cégek pedig kiválthatják az áramfelhasználásuk jelentős részét.

A társaság másik cége, a Goodwill Energy Kft. a megújuló energiaforrások egyre szélesebb körben való elterjesztését segítő pályázati projektek terén nyújt komplex szolgáltatást, egészen a kivitelezésig és az ideális finanszírozási megoldások biztosításáig.

- Az önkormányzat igyekszik a helyi vállalkozásokat támogatni. A támogatás egyik formája az, hogy megpróbálunk olyan pályázati lehetőségeket felderíteni, amelyeket az itteni vállalkozók igénybe vehetnek - hangsúlyozta dr. Despotov Svetozar alpolgármester. A rendezvény házigazdájától azt is megtudtuk, hogy legközelebb 2014 márciusában szervez hasonló, a személyes konzultációra is lehetőséget nyújtó vállalkozói fórumot az önkormányzat, akkor már a következő uniós tervezési időszak konkrét pályázati kiírásairól.

Herbály Jánosné

Tovább a képekhez >>>

2013-11-21 14:57