Önkormányzat
Pályázatok

Martfű Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” konstrukcióban kiírt felhívásra, melyen 43 544 451,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.

tovább»


2015-08-07 10:40

Martfű Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a  KEOP-5.5.0/A/12-2013 sz. felhívásra pályázatot nyújtott be” Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítása” címmel.

tovább»


2014-03-26 16:50

 

Martfű Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a  KEOP-5.5.0/A/12-2013 sz. felhívásra pályázatot nyújtott be”Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítása” címmel .  

tovább»


2014-02-12 10:52

Martfű Város Önkormányzata 2013-ban pályázatot nyújtott be a 35/2013. (V22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím keretében „Biztonságban Martfűn” címmel a városban már meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére.

tovább»


2014-02-12 10:45

A projekt célja, a rekultiváció elvégzése következtében a környezetszennyezés lehetőségek szerinti megszüntetése, mérséklése, a szükséges beavatkozások megtétele, valamint - a szennyeződés további terjedésének megakadályozása révén - a lerakók térségében jelentkező környezeti terhelés jelentős csökkentése, az érintett térség környezeti állapotának javítása.

tovább»


Városszépítő kezdeményezések valósulhatnak meg abból a támogatásból, amelyet a Heineken Hungária Zrt. ajánlott fel a „Heineken Hungária Martfűért” jótékonysági program keretében. Az immár ötödik alkalommal megrendezett akció során ismét a városlakók döntöttek arról, hogy milyen projekt valósuljon meg a felajánlásból. Idén a Martfűi Városszépítő Egyesület nyerte a 1,5 milliós támogatást, Martfű Város Önkormányzata pedig 500 ezer forinttal gazdagodott - tudtuk meg a program záró rendezvényén, 2012. december 11-én.

tovább»


2012-12-17 15:58

„Kreativitás és szabadidő” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 24.905.992 Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása 2013.04.16 -án kezdődött.

tovább»


2013-08-07 10:45

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás „Hagyományőrző és hagyományt teremtő helyi sajátosságok bemutatását szolgáló rendezvény” pályázati felhívás keretében Martfű Város Önkormányzata 1.902.950 Ft támogatásban részesült. A támogatást az  Önkormányzat a Városi Művelődési Központ közreműködésével a 2013 május 1-i „Mesterségek napja” rendezvény megszervezésére fordította.

tovább»


2013-08-07 10:43

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás „Nyári iskolaszüneti időszakban általános iskolás gyermekek foglalkoztatása és felügyelete ” célterületre pályázati felhívás keretében Martfű Város Önkormányzata 2.007.575 Ft támogatásban részesült. A  nyári napközi megvalósítására : 2013.07.01 – 2013.07.31-ig került sor.

tovább»


2013-08-07 10:42

Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0005 –a pályázat keretében Martfű Város Önkormányzata 58.963.496,- Ft támogatásban részesült.  A támogatást az Önkormányzat az Egészségház bővítésére,  épületenergetikai felújítására, a járóbeteg- szakellátás komplex fejlesztésére, a gyerekorvosi-, iskolaorvosi- és védőnői szolgálat Egészségházba való beintegrálására kívánja fordítani.

tovább»


2013-08-07 10:34

A Helyi Vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a „Pályaorientációs tanácsadás pályaválasztás előtt álló fiatalok szakma választása” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 1.204.710 Ft támogatásban részesült. Projekt megvalósítása: 2012 szept. 15 – 2012. dec. 31.

tovább»


2012-12-17 12:53

TÁMOP-3.2.13/1-2012 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázati kiírás keretében a „Művészet és szabadidő” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 24.999.992 Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása 2012. 09. 13-án kezdődött.

tovább»


2012-12-17 13:21

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 pályázati kiírás keretében a „Martfű jövője a design és kreativitás” c. pályázattal Martfű Város Önkormányzata 29.999.125 Ft pályázati támogatásban részesült. A Pályázat megvalósítása 2012. október 1. -én kezdődött.

tovább»


2012-12-17 13:39

Folytatódik a napelemes program a városban. Martfű Város Önkormányzata 49.693.125 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv KEOP-4.2.0/A/11 konstrukcióban. A támogatás a teljes bekerülési költség 85%-a, a támogatást a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. A projektben érintett két intézmény az Egészségház (Orvosi Rendelő) valamint a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium.

tovább»


2012-03-06 13:27

A vállalt határidőre fejezte be a napelemes rendszer telepítését a Mészáros Udvar-Ház Kft. városunk két intézményén. A napelemes program folytatásaként az Egészségház és a középiskola épületére kerültek napelemek, melyek műszaki átadása április 11-én zajlott. A projektre Martfű Város Önkormányzata közel 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv (KEOP- 4.2.0/A/11) pályázati konstrukció keretében.

tovább»


2012-04-12 16:07

Martfű Város Önkormányzata további hat településsel közösen benyújtott pályázata a TÁMOP – 3.2.4-08 / 1 „Tudásdepó Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás fejlesztés című pályázat, „TÁMOP– 3.2.4.-08/1-2009-0065 Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban” projekt nyertese lett.

 

A fő pályázó Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 42.544.800 forint támogatást nyert. Martfű Városa 8.501.491 forintot fordíthat céljai megvalósítására. A pályázat időtartama: 2010. 06.01 – 2011. 12.31.

tovább»


2012-01-04 16:22

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg a Szolnok-Martfű kerékpárút-fejlesztés Rákóczifalva-Martfű közötti szakasza, melynek sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényére, a konzorciumvezető Martfű Város Önkormányzata megbízásából tisztelettel meghívjuk.

 

2011.09.06 - Befejeződött a 200 millió forintos, a 442. számú főút nyomvonalát követő kerékpárút - fejlesztés Martfű térségében

 

2011.06.16 – Elkezdődik a kétszázmilliós uniós kerékpárút-fejlesztés Martfű térségében – Sajtótájékoztató a projekt nyitórendezvényén

tovább»


2011-06-15 11:28

A „Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése” elnevezésű projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg (ÉAOP-4.1.3/D-09.2009-0001). A beruházás elszámolható összköltsége 52.634.644 Ft. A pályázati támogatás összege: 36.844.250 Ft volt

tovább»


2011-07-19 12:23

 

Martfű Város Önkormányzata által fenntartott Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai munkáját segítő informatikai infrastruktúra fejlesztése

TIOP-1.1.1-07/1-2008—1072

tovább»


2011-06-08 17:16

Újabb sikeres önkormányzati pályázat eredményeként 12 digitális tábla rendszer és 47 számítógép segíti a martfűi általános és középiskola pedagógusainak munkáját.

tovább»


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megnevezése:
Napelemes megújuló energia hasznosító rendszer telepítése Martfű Város közintézményeiben

tovább»

2011-05-12 12:51
2010. december 3-án befejeződött a Munkácsy út felújítása, melyre Martfű Város Önkormányzata 65.599.541 forint támogatást nyert az ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0021"Munkácsy Mihály út burkolat-felújítása Martfűn" megnevezésű pályázat keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Képünkön a Munkácsy út hivatalos átadása.

tovább»

 

A Martfű Város Önkormányzata által benyújtott „Komposztálj Martfű!” című pályázattal elnyert támogatás: 4.370.000 Ft, melynek 95%-a uniós forrás, az 5%-os önerőt Martfű Város Önkormányzata vállalja. Ezen összeg jelentős részét a komposztáló edények beszerzésére fordították.

tovább»


2011-12-14 18:06
2009. május 29-én Martfű város oktatási - nevelési intézményei együttesen, 63 999 999 Ft támogatást nyertek a TÁMOP-3.1.4/08/2 "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" megnevezésű pályázat keretében.

tovább»

2011-03-28 21:53
Milliós támogatás egy helyi kezdeményezésnek A Heineken Hungária jótékonysági kezdeményezése idén is folytatódik

tovább»

2011-03-28 21:55

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése a Szolnoki kistérségben” TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087 pályázaton 44.006.400 forint összegű támogatást nyert Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A nyertes pályázatot az önkormányzat a kistérség hat településével konzorciumot alkotva nyújtotta be.

 

Martfű Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár a konzorcium tagjaként 4. 490.040 forintot fordíthat a martfűi tervek megvalósítására.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

tovább»


2012-01-04 16:34

Helyi kezdeményezések valósulhatnak meg abból a támogatásból, amelyet a Heineken Hungária Zrt. ajánlott fel jótékonysági programja keretében.

tovább»


2011-12-20 12:49